D66 vs. GroenLinks

We delen:

– Klimaat
We zijn beide groene partijen, die de aarde beter willen achterlaten voor volgende generaties.

– Sociaal
Ons sociale gezicht. We willen er beide voor zorgen dat iedereen een gelijke kans krijgt. Bijvoorbeeld door te investeren in het onderwijs, zoals dit kabinet doet en door vluchtelingen direct taalles te geven, zoals dit kabinet ook doet.

– Progressief
Zowel D66 als de GroenLinks zijn progressief als het gaat om bijvoorbeeld LHBTI-rechten of vrouwenemancipatie. D66 heeft samen met de PvdA en GroenLinks een wet ingediend om discriminatie van transgenders en intersekse personen te verbieden.

We verschillen op:

– Daden vs. dromen
Als D66 de kans krijgt, gaan we altijd voor verandering. De openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, de euthanasiewet en veel andere doorbraken kwamen tot stand omdat D66 bereid was samen te werken. Wij werken samen om dingen voor elkaar te krijgen. Denk aan de groene plannen van dit kabinet: we halen de klimaatdoelen van Parijs, het kinderpardon is verruimd en er gaat veel extra geld naar onderwijs. GroenLinks had daar alle kans toe na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, maar besloot weg te lopen. Daardoor staat GroenLinks helaas al 30 jaar aan de zijlijn en heeft nooit willen samenwerken in een regering.

– Europa
Wij willen samenwerken in Europa, ook omdat dat ten goede komt aan onze economie. GroenLinks is tegen handelsverdragen met onze bondgenoten, zoals Canada en Japan. Ook is GroenLinks geen voorstander van een Europese krijgsmacht, terwijl die volgens D66 nodig is nu de Amerikaanse president Trump minder steun geeft aan samenwerking binnen de NAVO. Daarnaast besteden we dankzij een Europese krijgsmacht iedere euro veel effectiever aan onze veiligheid.

– Onrealistisch klimaatbeleid
Wij vertellen het eerlijke verhaal: iedereen zal merken als we de klimaatcrisis willen tegengaan. Maar we moeten de lasten eerlijk verdelen. De vervuiler moet betalen. Wij zijn voor CO2-heffing voor bedrijven. Dat moeten we wel verstandig doen: bedrijven moeten worden geprikkeld om te verduurzamen hier in Nederland en niet worden weggejaagd om in het buitenland diezelfde hoeveelheid CO2 uit te stoten.  Het is een investering in de toekomst. GroenLinks wil daarentegen een hele serie belastingen invoeren die juist de consument in de portemonnee gaat voelen: denk aan een verpakkingsbelasting, een vleestax, een bloementax, een belasting per vierkante meter in je huis en een tegelbelasting.

– Verleiden vs verbieden
D66 wil mensen verleiden om een goede keuze te maken. Wij vinden een terrasverwarmer prima, als die op groene stroom draait. GroenLinks wil juist terrasverwarmers en barbecueën in het park verbieden.

– Pensioenen
D66 wil het pensioenstelsel hervormen, zodat het houdbaar is voor de toekomst. Wij willen dat de ouderen van nu, maar ook de ouderen van de toekomst van een goede oude dag kunnen genieten. En we de jongeren niet de rekening laten betalen van de toenemende vergrijzing. GroenLinks heeft samen met 50Plus een initiatiefwetsvoorstel om pensioenfondsen juist veel te ruim de tijd te geven om hun tekorten op te lossen, waarmee ze de rekening doorschuiven naar jongeren.

D66 vs. VVD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. CDA

D66 vs. SP

D66 vs. PvdD

D66 vs. PVV

D66 vs. FvD

D66 vs. 50Plus

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. Tegen uitsluiting en tegen haatzaaien. En dat zullen we altijd blijven doen.

Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid