D66 vs. 50Plus

We delen:

– Oog voor 55-plussers
D66 en 50Plus hebben beide oog voor 55-plussers. We werken samen om te zorgen dat 55-plussers snel een nieuwe baan vinden als dat nodig is. Mensen moeten een leven lang kunnen leren, daarom strijden we beide voor goede om- en bijscholing voor (werkloze) 55-plussers.

– Openbaar vervoer
D66 en 50Plus zijn beide groot voorstander van goed openbaar vervoer. Als meer mensen het openbaar vervoer pakken is dat goed voor het klimaat, maar het is ook eenvoudig toegankelijk voor veel mensen. Daarom werken we samen om ervoor te zorgen dat trein, tram, metro, bus en (OV-)fiets aantrekkelijk, snel en een eenvoudig alternatief zijn voor de auto.

We verschillen op:

– Pensioenen
D66 wil het pensioenstelsel hervormen, zodat het houdbaar is voor de toekomst. Wij willen dat de ouderen van nu, maar ook de ouderen van de toekomst van een goede oude dag kunnen genieten. En we de jongeren en werkenden niet de rekening laten betalen van de toenemende vergrijzing. 50Plus denkt juist alleen aan de ouderen van nu. Zo hebben ze een initiatiefwet om pensioenfondsen juist veel te ruim de tijd te geven om hun tekorten op te lossen, waarmee ze de rekening doorschuiven naar jongeren en werkenden.

– AOW
D66 let goed op de centen, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van onze welvaart. 50Plus doet dat helaas minder. We worden steeds gezonder ouder. Dat is goed nieuws. Om de AOW voor de toekomst betaalbaar te houden, was het noodzakelijk de AOW-leeftijd te verhogen. 50Plus wil juist dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar, iets wat onbetaalbaar en onhaalbaar blijkt. D66 wil wel onderzoeken wat de effecten als de AOW-leeftijd in de toekomst minder snel stijgt met de levensverwachting.

– Europa
D66 ziet Europa als waardengemeenschap. Of het nu gaat om de aanpak van klimaatverandering, terrorisme of migratie: meer samenwerking is nodig. 50Plus staat juist veel kritischer tegenover Europese samenwerking. Terwijl D66 vindt dat daar onze toekomst ligt.

D66 vs. VVD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. CDA

D66 vs. SP

D66 vs. PvdD

D66 vs. PVV

D66 vs. FvD

D66 vs. 50Plus