Gerrit Jan Zegers

Beeld: D66 Kampen

Gerrit Jan (36) is geboren en getogen in Kampen. In de afgelopen jaren is hij werkzaam geweest in de ouderenzorg.
Gerrit Jan zet zich in voor ouderen en kwetsbaren in de Kamper samenleving en draagt zo bij aan een inclusief Kampen.

  • 38 jaar
  • Kampen