Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 december 2016

Kabinet, aan de slag met aanbevelingen Commissie Herijking Ouderschap

D66-Kamerlid Vera Bergkamp is blij met de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie Herijking Ouderschap. Ze doen 68 aanbevelingen voor kind en ouders en het is een belangrijke bouwsteen voor het moderniseren van het familierecht. D66 is hier al langer mee bezig. Het is nu aan de minister om niet langer te treuzelen maar vooral aan de slag te gaan, de afgelopen vier jaar heeft het kabinet vooral stilgezeten.

Elk initiatief op dit vlak is uit de Kamer gekomen. Bergkamp: “Het is goed dat de commissie vooral gedacht heeft vanuit het belang van het kind. Ze doen zelfs al conceptwetsvoorstellen om de huidige wetgeving te moderniseren en aan te passen. Verder is dit een belangrijke stap tot erkenning van een grote groep gezinnen die niet uit een traditionele samenstelling bestaan. Minister van der Steur heeft geen enkel excuus om niet voortvarend aan het werk te gaan. Hij moet de  verwachtingen die deze aanbevelingen met zich meebrengen waarmaken.”

Meerouderschap

Het is goed dat de commissie een aanbeveling doet om meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. Bergkamp: “Anno 2016 bestaat een gezin lang niet altijd meer uit een vader, een moeder en kinderen. Daarom is het goed dat de mogelijkheid er komt dat een kind meerdere ouders heeft die het gezag kunnen krijgen en het ouderschap kunnen uitoefenen. Uiteraard is daarbij zorgvuldigheid in de uitwerking van belang.”

Draagmoederschap

Ook wil de commissie stappen zetten als het gaat om draagmoederschap. De huidige wetgeving is bijvoorbeeld niet toereikend om kinderen bij draagmoederschap voldoende te beschermen. Daarnaast zijn de procedures ingewikkeld, duur en is het onduidelijk wat wel en niet mag. Bergkamp: “De commissie wil een grote stap zetten om tot gelijke rechten te komen voor biologische en niet-biologische ouders. Wel is het nog onduidelijk of de toegankelijkheid voor homostellen tot hoogtechnologisch draagmoederschap verbeterd wordt. De huidige richtlijnen maken dit zo goed als onmogelijk. D66 zou graag zien dat ook homostellen hiervoor daadwerkelijk in aanmerking komen.”