Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juni 2017

Jaarrekening 2016: D66 kijkt met optimisme naar de toekomst!

In 2016 bestond D66 vijftig jaar. Dit is gevierd met verschillende activiteiten door het hele land, met als hoogtepunt een tweedaags jubileumcongres in de RAI in Amsterdam. We kunnen met genoegen vaststellen dat D66 en het sociaal-liberale gedachtegoed na vijftig jaar nog altijd springlevend zijn.

Penningmeester Michiel van der Eng: “Het jaar 2016 stond ook in het teken van de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen. Er is hard gewerkt om te komen tot een gedegen en zeer volledig verkiezingsprogramma waarmee de partij weer jaren vooruit kan. Ook aan de samenstelling van de kieslijst is veel aandacht besteed, met een prachtige lijst als resultaat. Tegelijkertijd kwam de campagne onder leiding van Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma goed op stoom. Het blijft bijzonder om te zien hoeveel vrijwilligers telkens klaarstaan voor D66. Het Landelijk Bestuur spreekt zijn bijzondere dank uit aan iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen. We maken D66 daadwerkelijk samen.”

Op financieel gebied blijven de uitdagingen groot. Ledengroei en meer schenkingen zorgen weliswaar voor meer inkomsten. Maar omdat er meerdere verkiezingsjaren op rij aankomen, staat het bestuur voor de taak om de financiën van de vereniging ook in de toekomst te bestendigen. Door kostenbewustzijn sluiten we het jaar af met een positief saldo van baten en lasten van € 287.182 voor de landelijke organisatie. De afdelingen en regio’s behaalden samen een positief resultaat van € 644.446. Op financieel gebied zijn de afdelingen en regio’s klaar voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur heeft met plezier gezien dat al onze campagnevrijwilligers na de Tweede Kamerverkiezingen met veel enthousiasme doorgeschakeld hebben naar de volgende campagne. Partijvoorzitter Letty Demmers. “Er zit ongelooflijk veel energie in de partij en we kijken vol optimisme naar de toekomst van D66!”

Bekijk hier de volledige jaarrekening van 2016.