Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 februari 2017

Inbreng Kees Verhoeven behandeling Zwarte Pietwet

Lees hier de inbreng van Kamerlid Kees Verhoeven bij de behandeling van de zwarte pietwet. Vandaag werd deze wet behandeld in de Tweede Kamer. 

Voorzitter, ik wil allereerst gezegd hebben dat het recht van initiatief een belangrijk middel is voor het parlement. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel tijd het kost. Wanneer Kamerleden daar gebruik van maken, heb ik daar respect voor.

Maar voorzitter, dat is gelijk het enige positieve dat ik over dit wetsvoorstel kan zeggen. Dit wetsvoorstel wil vastleggen hoe een Nederlandse traditie, het Sinterklaasfeest, moet worden gevierd.

Voorzitter, waar beginnen we aan en waar houdt dit op? Gaan we  dan ook per wet vastleggen dat paaseieren groen moeten zijn, dat pepernoten in oktober in de winkel moeten liggen, dat carnavalswagens 6 meter lang moeten zijn en wat de route van de Elfstedentocht is? Of welke spelletjes de koning op zijn verjaardag moet spelen met het volk?

Voorzitter, Sinterklaas is een kinderfeest, waarbij iedere generatie ouders en kinderen daar zijn eigentijdse beleving aan kan geven. Is sinterklaas met zwarte piet bedoeld als racistisch feest? Nee. Maakt het kinderen wat uit of Piet zwart, wit, groen, roze of paars is? Nee. Moet het mogelijk zijn voor ouders, scholen, winkels en sinterklaasoptochten om ook andere pieten toe te voegen? Ja. Helpt deze PVV-wet de maatschappelijke discussie verder? Nee. Politiseert deze PVV-wet het zwarte pietendebat? Ja. Gebruikt de PVV dit voorstel om over de rug van zwarte piet liefhebbers te scoren in campagnetijd? Volmondig ja.

Voorzitter, met een van boven af gedicteerd wetsvoorstel doet de PVV een kinderfeest geweld aan. Het Sinterklaasfeest is niet immuun voor de tijd. Zoals geen traditie dat is. Sint en Piet zullen veranderen met de tijdsgeest. Zoals elke traditie doet. Dat is namelijk de wijze waarop eeuwenoude tradities kunnen overleven in een telkens veranderend tijdsgewricht

De PVV zegt hierover in het wetsvoorstel: “Juist in een veranderende wereld is het belangrijk dat er symbolen en gebruiken blijven bestaan waaraan Nederlanders hun identiteit ontlenen en die bijdragen aan gemeenschapszijn”. Oftewel, hoe moet een volksfeest overleven, als het niet met zijn tijd mag mee gaan?

Ik weet dat de PVV terug wil naar vroeger. Terug naar de gulden. Terug naar de vorige eeuw. Dat mag. Maar het is een farce te denken dat vroeger alles beter was. Praat met de ouderen en ontdek dat er vroeger ook angst voor verandering was  Praat met je kinderen en je hoort dat hun belevenis anders is dan die van jezelf. Dat maakt het zo treurig  dat een maatschappelijk debatover een kinderfeest zo gepolariseerd is geraakt. En dat de PVV nu olie op dat vuur gooit.

Het is nota bene de PVV die altijd zegt: “De Haagse elite moet dingen niet regelen, maar mensen zelf.” Hoe kan het dan dat diezelfde PVV nu in een Haagse wet een Hollandse traditie wil voorschrijven aan datzelfde volk? Deze wet van de PVV is dan toch een motie van wantrouwen aan de bevolking?! Een motie van wantrouwen aan het maatschappelijk debat. Een motie van wantrouwen aan de Nederlandse samenleving?!

Voorzitter, hoe hypocriet elitair kan de PVV zelf zijn? vraag ik de indieners? Creëert de PVV een valse tegenstelling? Een verzonnen meerderheid wordt ‘zogenaamd’ gegijzeld door een verzonnen minderheid. Alsof deze maatschappelijke discussie zich zo laat simplificeren.  Het goede volk tegen de slechte elite. Zo heeft de PVV dit als campagnestrategie uitgedacht: Verzonnen tegenstellingen wars van de feiten. Ophitsend én polariserend. Dat doet de discussie over zwarte piet geen recht. Het doet alle nuances in deze discussie geen recht. Velen zeggen: het is een kinderfeest. Anderen zeggen het is racistisch Weer anderen zeggen zo is het nooit bedoeld. En dan krijgen zij weer te horen: zo komt het wel over.

Voorzitter, in al deze opvattingen zit een kern van waarheid. Dus laten we naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven zodat de uitkomst van de discussie per regio, school, wijk, buurt kan en mag verschillen.  Laat mensen er met elkaar uit komen. Laten we die eigen kracht van mensen vooral niet per wet willen smoren

Voorzitter, u hoort het: D66 heeft een positiever mensbeeld en ook een breder beeld van onze nationale identiteit dan de PVV. Laat ik tot slot van deze gelegenheid gebruik maken om dat hier nog eens toe te lichten.

D66 ziet Nederland als een land van openheid van vrijheid en ondernemersgeest. Waar kansen ontstaan, waar de blik op de wereld en de toekomst gericht is, met een samenleving waarin je elkaars verschil accepteert en respecteert. Waarin je jezelf open stelt voor de ander, een samenleving waarin we in vrijheid kunnen leven doordat we elkaar ruimte gunnen. En rekening houden met elkaar en de onderlinge verschillen. In zo’n samenleving legt de overheid geen moraal op. Integendeel, in Nederland schept de politiek juist de ruimte voor maatschappelijke discussie, ook over Zwarte Piet.

Initiatiefnemers van de PVV zien zo’n vrije samenleving niet zitten. Discussie over Zwarte Piet beschouwen zij als een vorm van capitulatie, het opgeven van de Nederlandse identiteit. Laat ik helder zijn: Dat is dan een bijzonder beperkte nationale identiteit selectief gericht op het verleden.

In mijn Nederlandse identiteit proberen we meningsverschillen respectvol op te lossen. Dat doen we met debat, waarin eenieder vrij zijn mening kan uiten en geluisterd wordt naar elkaar, ook naar de mening van minderheden

Ja voorzitter, als wetgever gaan we over veel zaken. Maar bij tradities, bij kinderfeesten, daar legt D66 de grens. Voor D66 is dit PVV-voorstel niet zoals wij in Nederland met tradities, maatschappelijke discussie en met elkaar om willen gaan.

Daarom geeft D66 de discussie terug aan de samenleving. Aan de scholen die Sinterklaas vieren, aan de gemeenten die intochten organiseren, aan de tv-programma’s waarin Sinterklaas en Piet langskomen en aan al die mensen die met hun kinderen dit feest vieren. Of zij dan voor Zwarte Piet is, regenboogpiet of roetveegpiet kiezen, dat merken we vanzelf.

Voorzitter, de PVV doet alsof ze wil opkomen voor een Nederlandse traditie. Maar ondertussen is de PVV bezig de allerbelangrijkste Nederlandse traditie af te breken. Namelijk die van onze rechtsstaat die burgers vrijheden geeft en hen beschermd tegen willekeur van overheid en medeburgers. Voor zie traditie zal D66 altijd blijven strijden, met opgeheven hoofd recht tegen de gure en kille PVV wind in. En in de tussentijd zal D66 uiteraard tegen een zwarte piet-wet stemmen.

Dank u wel.