Linda Nooitmeer

Beeld: Anthonius Mulder

Ik ben altijd politiek geëngageerd geweest. Al op heel jonge leeftijd vergezelde ik mijn vader naar politieke bijeenkomsten en leerde ik op een heel laagdrempelige manier het nut en de noodzaak van politieke processen doorgronden. Toen ik vervolgens op 14 juli 1990 op 16-jarige leeftijd met mijn ouders naar Nederland vertrok (mijn vader moest Suriname ontvluchten) , raakte de politiek op de achtergrond: de politiek leek ver van ons gezin af te staan en ons hele leven stond in het teken van de inburgering in Nederland.
Het zou tot 2002 duren voor ik politiek actief werd.

  • 49 jaar
  • Paramaribo, Suriname
  • IJsselstein
  • Zij/haar

Gedurende mijn gehele politieke loopbaan heb ik me ingezet voor een Nederland met gelijke kansen voor iedereen: gelijke kansen in het onderwijs, gelijke kansen op de arbeidsmarkt en nu gelijke kansen op de woonmarkt. Daar is gen verandering in gekomen, sterker nog, 20 jaar later zijn dat nog steeds actuele thema’s.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het stadhuisplein is mijn lievelingsplek in Ijsselstein: het is een heel centrale plek in IJsselstein waar je IJsselsteiners in alle soorten en maten voorbij ziet komen. Een stuk openbare ruimte waar altijd een leuke sfeer hangt, herkenbaar voor “nieuwe” en “oude” IJsselsteiners.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De Gemeentebeleidsmonitor wijst uit dat de IJsselsteiners die het minst tevreden zijn over de onderhoud van het groen, het minst de schoonheid van de wijk ervaren, het minst tevreden zijn over de sportvoorzieningen van jongeren , de meeste werkloosheid en het minst de sociale cohesie in de wijk ervaren in Ijsselveld-Oost wonen.
Dat is ook één van de kwetsbaardere wijken in Ijsselstein. Als partij die iedereen vrijlaat, maar niemand laat vallen is het zaak dat er geïnvesteerd wordt in deze wijk.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben voor een lange tijd partijloos geweest. Met haar slogan “wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen” geeft D66 wat mij betreft invulling aan een ambitie die bij mij resoneert: burgers hun individuele vrijheid gunnen, maar indien ze niet in staat zijn deze vrijheid uit te nutten, zijn we bereid ze ondersteuning te bieden.
Voor mij is dat de belangrijkste toegevoegde waarde van D66.

Wat is je favoriete boek
(en waarom?)

Mijn favoriete boek is: Ik weet waarom gekooide vogels zingen van Maya Angelou. Dit boek is het levensverhaal van een zwarte familie in de Verenigde staten. Wat mij het meest bijgebleven is van dit boek is het onderliggende thema: Het gedrag van mensen is altijd terug te voeren naar hun omstandigheden Daar moeten we als leiders oog voor hebben, ook als dat gedrag niet strookt met onze referentiekader. Daarvoor moeten wij uit onze “bubbel” stappen, ons verdiepen in de ander en ons tot hen verhouden.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Mijn laatst bezochte culturele evenement was het concert van Rob de Nijs in de Eusebiuskerk in Arnhem in januari 2020. Ik ben dol op theater en heb een warme band met Rob de Nijs: hij was de eerste Nederlandstalige artiest die me kon raken met zijn liedjes en ik wilde hem zo graag bij zijn laatste series voorstelligen gezien hebben.