Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Idee

Idee is het politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Het verschijnt vier maal per jaar onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactieraad. Ieder nummer heeft een eigen thema.

Idee wil een zinvolle bijdrage leveren aan het publieke debat. Het tijdschrift fungeert als forum voor de ontwikkeling van het gedachtegoed van D66 en voor kritische gedachtewisseling op niveau. Het denken binnen en buiten de partij wordt in beschouwingen, analyses en opiniërende artikelen getoetst aan theoretische kritiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Streven is daarbij om relevante ontwikkelingen op de politieke agenda te zetten.

Idee biedt ruimte aan zowel feitelijk gedocumenteerde analyse als wetenschappelijk verantwoorde beschouwingen. Dit vindt plaats vanuit een multidisciplinair perspectief: sociologie, economie, recht, geschiedenis, politicologie, bestuurskunde en (politieke) filosofie. Idee is bedoeld voor iedereen die graag gevoed wil worden met nieuwe ideeën over politiek en maatschappij.

Aanvragen van een abonnement

Voor vragen aan de redactie van Idee: idee@d66.nl.

Meer informatie over de Idee staat op de website van de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2015