Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 februari 2017

Homoseksualiteit en handicap in Artikel 1 Grondwet

D66, PvdA en GroenLinks willen de Grondwet wijzigen door de discriminatiegronden in Artikel 1 uit te breiden. Aan de tekst ‘discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’ worden de gronden ‘handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid’ toegevoegd.

De drie partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het voorstel snel behandeld kan worden in de Kamer, zeker nu het CDA voor een grondwettelijk verbod van LHBTI-discriminatie is. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp : “Toevoeging van deze gronden aan Artikel 1 van de Grondwet geeft een sterk signaal af. Enerzijds als bevestiging en verankering van wat we al bereikt hebben op het vlak van participatie van mensen met een beperking en gelijke behandeling tussen hetero’s en homo’s. Anderzijds moeten we deze blijvend bewaken: tolerantie en acceptatie komen niet vanzelf en zijn niet zonder meer blijvend. Expliciete opname in de Grondwet biedt bijzondere bescherming.”

Manon Fokke (PvdA): “De PvdA wil dat de rechten van homo’s en gehandicapten worden verankerd. De Grondwet draagt uit welke waarden we delen, en is daarmee het belangrijkste bindmiddel dat we hebben. Hiermee geven we een belangrijk signaal: homo’s en gehandicapten staan er niet alleen voor.” Van Tongeren (GroenLinks): “Homoseksuelen en gehandicapten ondervinden nog dagelijks dat gelijke behandeling niet vanzelfsprekend is. Het uitbreiden van Artikel 1 biedt een extra waarborg dat gelijke behandeling de norm moet zijn en blijven.”

Waakzaam

De drie partijen hadden in 2010 een eerste initiatief genomen voor de toevoeging. De afgelopen jaren hebben de partijen veel overleg gehad met belangenorganisaties en juridisch experts. Daarnaast ratificeerde Nederland in 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Met het ratificeren neemt de Nederlandse overheid de taak op zich om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking wordt verbeterd. Dat is een mooie eerste stap, maar de indieners willen dit nu in de wet verankeren.

De Kamerleden zijn blij met de ratificatie van het VN-verdrag, maar zijn ook waakzaam: “We leven helaas nog steeds in een wereld waar het in 72 landen strafbaar is om een homoseksuele geaardheid te hebben en waar president Trump mensen met een beperking als tweederangsburgers neerzet. Daarom willen wij dat Nederland duidelijk maken dat wij deze twee vormen van discriminatie juist wel bestrijden,” aldus Bergkamp.

Fokke: “Afgelopen week stonden duizenden mensen op het Malieveld om zich uit te spreken voor vrijheid. Want je hoeft maar een blik op de VS te werpen om te zien hoe één man vrijheden waarvoor jaren is gestreden met een handtekening teniet kan doen. Dat staan we niet toe. We maken hiermee een fundamentele keuze, die duidelijk maakt waar wij in Nederland voor staan: de vrijheid om te zijn wie je bent.” Van Tongeren vult hier bij aan: “Als er iets duidelijk is op dit moment is het dat we gelijke behandeling moeten blijven bevechten.”

Het wetsvoorstel (geschreven door Boris van der Ham) is in 2010 mede-ingediend door Azough (GroenLinks) en Timmer (PvdA).