Scholen hebben ventilatie-systemen nodig

In oudere Heusdense scholen schiet de ventilatie in de klassen tekort. Omdat er geen goede ventilatiesystemen zijn, moeten de ramen worden opengezet. Daarbij daalt de temperatuur in de klassen te ver. Kinderen zitten met dubbele truien en met jassen aan in de les. Dat is echt niet van deze tijd.
Om dit te verbeteren, moet geïnvesteerd worden in die systemen. En dan komt de vraag: wie gaat dat betalen, de school, de gemeente, of samen?
Wettelijk is het zo, dat de gemeente de gebouwen moet leveren en de scholen moeten de gebouwen onderhouden. De gebouwen moeten voldoen aan de door het Rijk gestelde eisen.
Als de ventilatie in de school niet voldoet vanwege achterstallig onderhoud, dan moet de school er voor opdraaien. Maar het kan ook liggen aan een te laag voorzieningenniveau van het inmiddels verouderde gebouw. En daar moet in de ogen van D66 de gemeente dan voor opdraaien. Het college is hierin te terughoudend.
Er moet vanaf nu praktisch en doelgericht worden doorgewerkt om vóór de volgende winter de nodige voorzieningen uit te voeren. De kinderen hebben in deze coronatijd al te veel moeten verduren!
D66 Heusden
4 februari 2022