Martijn Duinkerke

Martijn Duinkerke - Beeld: D66 Heumen

Een groen en sociaal Heumen, klaar voor de toekomst, waar iedereen wordt gehoord en waar iedereen zich thuis kan voelen, dát is waarvoor ik mij wil inzetten.

  • 39 jaar
  • Groningen
  • Malden
  • Hij/hem

‘Think Gobal, Act local
Ook onze Heumense samenleving staat voor een aantal grote en een aantal kleinere vraagstukken. Grote vraagstukken zijn klimaatadaptatie en het woningtekort. Kleinere vraagstukken, hoewel een grote impact; de gemeentelijke financiering en de omgeving winkelcentrum. Er moeten de komende jaren keuzes gemaakt worden waarvan we de gevolgen nog jaren gaan merken.

Verder is de impact van de Corona-crisis groot en moeten we er waarschijnlijk mee leren leven. Als gevolg van de crisis zie ik onder andere de samenleving polariseren. Er lijkt steeds minder te worden geluisterd naar elkaar en het begrip voor een ander standpunt wordt minder gerespecteerd. Dit kan en moet anders. Met elkaar kunnen we problemen het hoofd bieden.

Om niet aan de zijlijn te staan, maar onderdeel te zijn van oplossingen voor de toekomst, ben ik daarom sinds een tijdje commissielid namens D66 Heumen. Wat mij betreft heeft D66 het beste antwoord op de grote vraagstukken. Het zijn niet altijd de meest populaire standpunten (het is niet makkelijk scoren), maar wel de beste redelijke antwoorden voor iedereen.

Een gemeente kan niet zonder inwoners die zich inzetten voor het algemeen belang. Dit is tevens de reden dat ik mij nu verkiesbaar stel. Ik wil mij komende jaren blijven inzetten voor onze kleine, krachtige en mooie gemeente. Ik wil luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden en het verschil proberen te maken door het D66-geluid te laten horen.

De slogan ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is voor mij een goede samenvatting van hoe ik onze samenleving zie. Ieder mens is een uniek individu en heeft het recht zich te ontwikkelen. Met elkaar kunnen we sterker uit deze crises komen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Onze gemeente heeft een aantal hele mooie plekken om naartoe te gaan. Enkele voorbeelden van locaties die een bezoek waard zijn is de omgeving van de Heumense molen en de dijken langs de Maas, de Heemtuin in Malden en de Overasseltse en Hatertse vennen.

Praktisch gezien is het winkelcentrum van Malden ook een tip. Alle noodzakelijke voorzieningen die je in een dorp nodig hebt zijn aanwezig. Zo hebben we 2 grote full-service supermarkten, een aantal leuke mode-winkels, drogisterijen, bakkers, kwaliteitsslager, interieurwinkel en nog veel meer. Ook is het winkelcentrum netjes en goed verzorgd. Ik kom hier graag om de meeste inkopen te doen.

Heumen is een gemeente die gelegen is op een van de mooiste plekken van het land. Aan de ene zijde hebben we het Heumens/Groesbeeks bos, een andere zijde een grote stad Nijmegen met alle denkbare voorzieningen en aan weer een andere zijde de unieke Overasseltse en Hatertse vennen.

Tegelijkertijd staan we voor enorme uitdagingen om onze gemeente leefbaar te houden en toekomstbestendig te maken. Zo moeten we zo’n beetje alles onder handen nemen om bestendig te zijn voor klimaatveranderingen en worden er in de regio Nijmegen enorm veel huizen gebouwd om aan de woningnood te voldoen. Dit laatste zal voor onze gemeente als gevolg hebben dat veel ontsluiting van het verkeer van en naar Nijmegen over de – al reeds zeer drukke – Rijksweg zal rijden. Ook het centrum van Malden moet er om aantrekkelijk te blijven toekomstbestendig gemaakt worden. Het project Vitaal Centrum Malden is hiervoor van enorm belang.

Daarnaast heeft de Corona-pandemie ook enorme impact gehad in onze gemeente. De gemeente als organisatie is de overheid bij uitstek die het dichts bij de burger staat. Om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen is hier dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke politiek. Luisteren naar wat er leeft en met elkaar het gesprek aangaan zijn dan ook voor mij speerpunten.

Wat zijn drie zaken die jij zou willen veranderen?

  • Meer aandacht voor de klimaattransitie. Minder steen, meer bomen, meer wadi’s, meer zonnepanelen op daken, meer sedum op platte daken, aandacht voor insecten, enzovoorts. Met als einddoel om aan de klimaatdoelen te voldoen en ook voor de generaties die na ons komen een leefbare gemeente te houden.
  • Geen ‘one size fits all’ beleid, maar beleid dat is gericht op de wensen en behoeften van inwoners.
  • Beter in contact treden met inwoners om te peilen wat het effect is van het beleid van het college van B&W. Erop toezien dat er met inwoners beter wordt gecommuniceerd wat er voor beleid wordt gevoerd en welke impact dat heeft op hun directe woonomgeving. Zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact met mij op.

D66 is voor mij de partij bij uitstek die het eerlijke verhaal blijft vertellen. Ook als dat verhaal niet het meest populaire verhaal is. Bij de overwegingen wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met iedereen. De huidige slogan ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ past dan ook uitstekend bij D66.

Wat een enorm moeilijke vraag. Eén van de boeken waarvan ik recentelijk veel van heb geleerd is ‘Business Made Simple’ door Donald Miller. Verder luister ik ook graag naar podcasts ter ontspanning, of onderweg. Enkele van mijn populaire podcasts zijn ‘De Universiteit van Nederland’, ‘Europa draait door’, ‘Live Slow Ride Fast, ‘NRC Vandaag’ en natuurlijk de podcast van D66 Heumen.