Duurzaam wonen in Heiloo

Ik groeide op in de tijd van ‘zure regen’ en ‘het gat in de ozonlaag’. Verbaasd keek ik naar de hoge rookpluimen van de Hoogovens (Tata Steel). Als kind voelde ik al op mijn klompen aan dat dit niet goed kon zijn voor onze natuur en onze gezondheid.Tijdens mijn studie milieukunde deed ik onderzoek naar de milieueffecten van een voorgenomen uitbreiding van Schiphol. Uit dat onderzoek bleek dat de totale geluidsbelasting en luchtverontreiniging in de regio Schiphol en omgeving veel hoger zouden worden dan werd voorgesteld. Pas sinds kort wordt dit eindelijk onderkend!

Na mijn studie kwam ik als milieuadviseur bij de overheid terecht. Ik raakte geboeid door de vraag: hoe inspireren we bewoners, bedrijven, overheden en politici tot samenwerking op het gebied van duurzaamheid? Door het vroegtijdig, actief betrekken van alle betrokken partijen. En goed naar elkaar te luisteren.

Een aantal jaren geleden stond ik aan de wieg van een collectief particulier bouwinitiatief. Samen met een groep enthousiaste mensen je eigen duurzame en sociale woonwijk ontwikkelen, dat was mijn droom. Uiteindelijk ben ik er niet zelf gaan wonen omdat de bouwgrond ernstig vervuild bleek.

Achteraf kun je vaak duidelijk een rode draad herkennen in de verschillende keuzes die je in je leven maakt. Helemaal niet gek dat ik uiteindelijk in het groene Heiloo neerstreek, een prachtig dorp, gelegen aan de rand van de duinen. In een duurzame nieuwbouwwijk, uitkijkend op mooie monumentale bomen, als duurzame herinnering aan de voormalige camping.

En logisch dat ik mij als gemeenteraadslid met veel plezier de afgelopen 4 jaar, samen met de D66-fractie, inzet voor duurzaam wonen en leven in Heiloo. D66 Heiloo, een partij die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Een partij met grote ambities die altijd een tandje sneller nóg duurzamer wil. Want het is tijd….. het is de hóógste tijd!