Pauline Wittebol

Beeld: Denise Oerlemans

Ik voel mij betrokken bij wat er speelt in mijn omgeving. Wat leeft er in ons dorp en wat hebben mensen nodig om gezond en prettig samen te leven? Door actief te zijn in de lokale politiek lever ik een bijdrage aan een sociaal, duurzaam en levendig Heiloo.

  • 57 jaar
  • Hilversum
  • Heiloo

Vanuit mijn achtergrond als politicoloog en bestuurskundige denk ik graag mee over het aanpakken van problemen zoals woningnood, klimaatcrisis, natuurontwikkeling, energievoorziening en verkeer.
In mijn werk begeleid ik mensen en organisaties die zich willen ontwikkelen. Daarin focus ik op betere samenwerking.
Dat doe ik ook in de gemeenteraad: het democratisch samenspel tussen inwoners, college van B&W, ambtenaren en gemeenteraad kán en móet beter. Dat leidt tot veel betere plannen en besluiten, versterkt het draagvlak onder inwoners en vergroot het vertrouwen in de lokale overheid.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een progressieve, verbindende en toekomstgerichte partij. Met mooie ambities voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. De D van Democraten vind ik heel belangrijk: het streven om nóg democratischer te besturen, altijd de verbinding te zoeken en bereid constructief samen te werken met andere partijen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

1. Meer vaart zetten achter de verduurzaming van Heiloo. Samen met Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, bewoners en andere betrokken partijen wil ik van Heiloo in 2026 het best geïsoleerde dorp van Noord-Holland maken.
2. Meer aandacht voor gezonde leefomgeving in Heiloo. Gezonde natuur, lucht en water en een ongestoorde nachtrust. Er moet openheid komen in de metingen van natuur-, lucht- en waterkwaliteit en geluidsoverlast van Schiphol. Geen nachtvluchten meer.
3. Meer open en interactieve samenwerking tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

1. Sociale Woningbouw
Meer starters en ouderen vinden de komende jaren een passende, duurzame en betaalbare woning in Heiloo. We hebben in 2021 besloten om versneld betaalbare woningen te bouwen voor starters en ouderen op inbreilocaties in Heiloo, in goed overleg met omwonenden.
2. Duurzaam Heiloo
o Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.
o Een zonne-geluidswal langs de A9
o Minimaal 1 extra windmolen in de Boekelermeer
3. De versterking van de natuur, biodiversiteit en recreatief groen in de randen en het buitengebied van Heiloo.
4. Verkeer
o In samenspraak met bewoners komen tot een uitvoerbaar pakket maatregelen die de Stationsweg, Kerkelaan, Zevenhuizerlaan en ’t Loo ontlasten.
o Voetgangers en fietsers overal voorrang geven, betere voet- en fietspaden en fietsenstallingen, max. 30 km in het hele dorp en mogelijkheden voor fietstunnels onderzoeken.

Wat is je favoriete boek?

Het boek dat ik nu lees is Fulltime avonturier van Tamar Valkenier. Een inspirerend verslag van haar lange reizen over de wereld, met rugzak en tentje. Op de fiets of te voet, met hond en kameel. Het wakkert het verlangen naar de ultieme vrijheid aan! Ik ben dan ook onze volgende wandelvakantie aan het plannen: iets minder primitief en zonder kameel, maar mét man en hond!

Laatst bezochte culturele event?

Het laatste klassieke concert dat ik heb bijgewoond was in de zomer in een dorpje in Zuid-Frankrijk: Barokmuziek met zang, klavecimbel, fluit en gamba.