Verslag raadsvergadering 3 maart 2022De gemeenteraad kwam donderdagavond weer fysiek bij elkaar in het raadhuis. Deze begon met een verwarrend vragenuur met zeer inhoudelijke vragen van GroenLinks en het CDA over de vergunning voor bouw van de Vomar en de schriftelijke beantwoording door het College van B&W.

Vervolgens diende D66, mede namens CDA en VVD, een motie in: ‘Waar was de participatie’. In deze motie spraken deze partijen hun afkeuring uit over het proces tijdens de laatste commissievergadering.

Tijdens deze vergadering hadden ambtenaren presentaties gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan voor scholen en de plaatsing van statushouders. In deze openbare presentaties werden de raadsleden niet alleen bijgepraat, maar sprak het College, via hun ambtenaren, een advies uit voor bepaalde oplossingen en vervolgstappen. Deze wilden zij vervolgens de dag erna via een persbericht uitsturen. Daarmee werden de gegeven adviezen eigenlijk besluiten. Volgens Yvette Schul, raadslid en commissielid voor D66, waren de bewoners en andere betrokkenen hierin niet meegenomen, terwijl dit wel had gemoeten. Zij waren net zo verrast en overvallen door de gang van zaken als de commissieleden. Waar was de participatie gebleven? Tijdens de behandeling van de motie gaven de betrokken wethouders toe dat ze erg onhandig hadden gehandeld.

Desondanks wilden de coalitiepartijen niet mee in het openlijk uitspreken van afkeuring en vroegen zij om een afgezwakte motie. Zij vonden het een verkiezingsstunt. De motie werd uiteindelijk toch met 11-8 stemmen aangenomen.

Na veel korte (bespreek)punten, zoals een krediet voor het tunneltje bij Leyduin en verbeteren van de oversteekplaats Glipperdreef/Sportlaan, kwamen de vragen van Carmen van der Hoff, raadslid voor D66, aan bod: of Heemstede gebruikt maakt van Russisch gas en of ons gas groen is. De wethouder kon bevestigen dat Heemstede gebruik maakt van duurzaam, Noors gas.