Verslag raadsvergadering 22 december

Yvette Schul werd tijdens de raadsvergadering van 22 december beëdigd als raadslid voor D66. Zij is de vervanger van Jan Duiker en zal plaatsnemen in de commissie samenleving.

Verder werd de motie van GroenLinks, genaamd ‘Roken, waarom zou je?’ besproken. Deze motie gaat over een rookvrij Groenedaalse bos. Antoine Rocourt heeft namens D66 gevraagd of deze motie gaat over een daadwerkelijk verbod op roken of een aanmoediging om niet te roken. GroenLinks gaf aan dat het gaat over het instellen van een rookvrije zone en geen juridisch verbod. De motie werd met een meerderheid van de stemmen (en steun van D66) aangenomen.
In de rondvraag heeft D66 raadslid Carmen van der Hoff een vraag gesteld over de overvolle afvalcontainers. Schijnbaar weet Meerlanden slechts door melding van bewoners dat de containers vol zitten. De wethouder gaf aan dat er inderdaad geen automatisch meldsysteem is en dat het erg druk is door het vele afval en een tekort aan personeel door ziektes. Het college zorgt dat er 10% meer containers komen. Ook komt er waarschijnlijk tijdelijk een extra container voor karton na de feestdagen.