Gezocht: daadkrachtige D66 bestuurder voor Heemstede

Heemstede is een prachtig dorp ten zuiden van Haarlem. Vlakbij de kust en midden in de Randstad, met volop mogelijkheden voor recreatie, een populair winkelcentrum en prima voorzieningen. Heemstede heeft 27.000 inwoners en een bekwaam ambtelijk apparaat. Voor het nieuw te vormen college (2022 – 2026) zoekt D66 Heemstede een 
kandidaat wethouder (fulltime).

Wij vragen:

Een ervaren manager of bestuurder, daadkrachtig, besluitvaardig, verbindend en met aantoonbare kwaliteiten op het gebied van openbaar bestuur. Bij voorkeur woonachtig in Heemstede of bereid zich daar te vestigen.

Meer informatie:

Het volledige functieprofiel is hieronder te vinden.
De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdagavond 21 januari en zaterdagmorgen 22 januari 2022. 
Voor een mondelinge toelichting kunt u bellen met: Antoine Rocourt, lijsttrekker: 0651449076.
Uw sollicitatiebrief stuurt of mailt u naar: [email protected]

Functieprofiel Wethouder D66 Heemstede

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede. D66 heeft de ambitie om na de verkiezingen onderdeel te worden van de coalitie en het College van B&W. Dat is immers de meest effectieve manier om bij te dragen een de toekomst van het dorp. Daarom zijn we op zoek naar wethouderskandidaten. 

Algemeen

Heemstede is een mooi en gezellig dorp, ten zuiden van Haarlem en vlakbij de duinen en het strand.  Heemstede heeft prachtige architectuur, een populair winkelcentrum en goede voorzieningen. Op het gebied van bestuurskracht is verbetering echter noodzakelijk. De afgelopen raadsperiode is de samenwerking binnen de Raad moeizaam verlopen; er was sprake van gebrek aan daadkracht en een leegloop van capaciteit in het ambtelijk apparaat.  Kortom: uitdagingen genoeg voor een nieuw college. D66 maakt op dit moment geen onderdeel uit van de coalitie. 

In de Raad heeft D66 3 zetels; de verwachting is dat dat in maart kan groeien tot 5. D66 is erin geslaagd een mooie lijst te presenteren met enthousiaste en bekwame kandidaten in alle leeftijdscategorieën. Ons programma, samengesteld door middel van meerdere discussiesessies met de leden, is kort maar krachtig en ambitieus.

Verantwoordelijkheden

De wethouder staat in contact met de gemeenteraad, de samenleving en de ambtelijke organisatie. 

De wethouder is verantwoordelijk voor het voorstellen en uitvoeren van beleid, op beleidsterreinen die pas tijdens onderhandelingen duidelijk kunnen worden. 

De wethouder vertegenwoordigt het gedachtengoed van D66 binnen en buiten het college van B&W en onderhoudt nauw contact met de gemeenteraadsfractie van D66 en van andere partijen. 

De wethouder legt verantwoording af aan de gemeenteraad en via hen aan de samenleving, maar ook aan de leden van D66. 

De wethouder zoekt samenwerking in de regio, om gezamenlijke uitdagingen ook gezamenlijk op te pakken. 

Competenties

D66 zoekt een kandidaat die over de volgende competenties beschikt: 

Verbinden; een D66-wethouder zoekt samenwerking in de politiek, maar vooral in het dorp. Hij of zij legt verbindingen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Participatie is niet het sluitstuk van zijn of haar beleidsproces, maar het uitgangspunt van handelen. 

Leervermogen; een D66-wethouder maakt zich snel dossiers eigen en vergroot makkelijk zijn of haar netwerk in het dorp. 
Visie; een D66-wethouder is bekend met het gedachtegoed van D66 en heeft een eigen visie over hoe hij of zij het best kan bijdragen aan de toekomst van Heemstede. 

Politieke sensitiviteit; een D66-wethouder begrijpt hoe politieke processen werken en voelt feilloos aan welke zaken gevoelig kunnen liggen bij de eigen partij, bij andere partijen en in de samenleving. 

Aanpassingsvermogen
; een D66-wethouder speelt makkelijk in op nieuwe ontwikkelingen en kan goed omgaan met feedback. 
Overtuigingskracht; een D66-wethouder neemt inwoners, ondernemers en raadsleden makkelijk mee in zijn of haar overwegingen en slaagt erin om draagvlak te vinden voor beleidsvoorstellen. 

Verantwoordelijkheid; een D66-wethouder voelt zich verantwoordelijk voor de inwoners en ondernemers van Heemstede en voor het wel en wee van de mensen met wie hij of zij werkt. 
Samenwerking; een D66-wethouder realiseert zich dat politiek een teamsport is. Hij of zij werkt goed samen met collega’s in het College van B&W, met de gemeenteraadsfractie van D66 en met politici van andere partijen en in regio gemeenten. 

Vereisten

Wethouderskandidaten hebben aantoonbare politieke ervaring en leidinggevende capaciteiten. Hij of zij heeft talent voor, liefst ervaring met, mediacontacten. Hij of zij woont in Heemstede of heeft op z’n minst affiniteit met de regio of is bereid naar Heemstede te verhuizen. Kandidaten zijn bij voorkeur al enige tijd lid van D66 of hebben in ieder geval aantoonbare affiniteit met het gedachtengoed. Namen van kandidaten worden niet bekend gemaakt buiten de wethouders selectiecommissie en de gemeenteraadsfractie van D66. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraadsfractie welke kandidaat wordt voorgedragen als wethouder.

Tot slot: D66 is een partij van de inclusie. Het criterium ‘evenwichtige vertegenwoordiging van alle groepen in onze samenleving’ speelt een belangrijke rol bij de selectie.