Jur Botter

Beeld: D66 Haarlem

Wethouder Jur Botter

  • 57 jaar
  • Haarlem
  • Hij/hem

Jur Botter (1964) is gehuwd en heeft twee kinderen (1997 en 1999). Hij is sinds 1990 lid van D66 en heeft voor deze Partij verschillende functies vervuld. Zo was hij in de jaren negentig deelraadslid en -wethouder in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Van 2010 – 2014 was hij wethouder in Heemstede. Tot oktober 2015 vervulde hij deze rol in Bloemendaal. Vanaf 2016 is hij wethouder in Haarlem. Hij kreeg toen de onderwerpen WMO en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in zijn pakket.

Andere bestuurlijke functies die Jur voor D66 heeft vervuld, zijn bestuurslid bij de bestuurdersvereniging, lid van de international democratic initiative  van D66 (IDI) en bestuurslid bij de thema afdeling Zorg en Welzijn. Daarnaast participeerde hij in diverse stemadvies- en selectiecommissies in verschillende gemeenten voor de samenstelling van D66 lijsten.

Botter heeft verschillende functies vervuld in het openbaar bestuur zoals ambtenaar/projectleider op de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook was hij voor zijn wethouderschap in Heemstede projectleider lokaal Volksgezondheid bij de gemeente Haarlemmermeer.

In het werk van Jur was het sociale domein een rode draad. Zoeken naar afstemming en samenhang tussen welzijn, zorg en wonen zijn volgens Jur essentieel om ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen ontplooien en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat komt nu terug bij zijn nieuwe portefeuilles Jeugd en Onderwijs, maar zeker ook in de nieuw gecreëerde portefeuille Nieuwe Democratie.  

Jur vindt het belangrijk om te kijken of het afgenomen vertrouwen in de politiek weer kan worden opgevijzeld. ‘Ik stap graag op mensen en organisaties af. Wil laten zien dat we de inspanningen die in maatschappij worden ontplooid ook daadwerkelijk door ons als Bestuur/politiek worden gewaardeerd. Als we de wig tussen burgers en politiek iets kunnen verkleinen door meer begrip te hebben voor waar burgers mee zitten, ben ik al een gelukkig mens. En wij moeten er zelf voor zorgen dat we ons werk goed doen en onderwerpen in samenhang bekijken. Dat zie ik als een uitdaging” aldus Botter.