Zekerheid voor de gebruikers Biotoop Haren

Beeld: Arend-Jan Wonink

Afgelopen woensdag 21 december tijdens de raadsvergadering diende D66 een motie in samen met zeven andere mede-indieners die de bewoners van de Biotoop in Haren zekerheid voor de toekomst moet geven. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Lees hier de woordvoering van onze fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe.

Voorzitter,

Vorige week waren we met een brede raadsvertegenwoordiging op bezoek bij de bewoners van de Biotoop in Haren. We hebben daar gesproken met de inwoners en hun onzekerheid over nieuwe contracten die eraan komen en over of ze daar überhaupt op hele korte termijn kunnen blijven luid en duidelijk gehoord. Het speelt nu voor deze mensen en dat is dan ook de reden dat we deze motie nu op tafel leggen.

Het gaat hier om zo’n 450 mensen, voornamelijk kunstenaars en kleine zelfstandigen uit de creatieve sector met hun gezinnen, vaak met jonge kinderen.

Door de unieke ligging en omvang is de Biotoop van groot belang voor de culturele keten binnen onze gemeente en daarbij biedt de Biotoop unieke kansen voor talloze inspirerende startups en gevestigde creatieve ondernemers die medebepalend zijn voor het dynamische karakter van Groningen.

De Biotoop is één van de laatste grote creatieve broedplaatsen binnen de gemeente Groningen. Eerder verdween de Big Building in het stationsgebied al en ook Backbone050 zal op termijn gaan verdwijnen.

En net als diverse andere partijen, en ook het college, maakt D66 zich sterk voor nieuwe locaties zoals de Niemeyer als de plek voor de creatieve sector. Echter, voordat die locatie ontwikkeld is, zijn we waarschijnlijk jaren verder en die tijd hebben de mensen van de Biotoop niet.

En voorzitter, het past bij de natuurlijke cyclus van creatieve broedplaatsen die typisch hun plek vinden in de rafelranden van de stad, dat ze over de jaren heen ontstaan en verdwijnen. En de meeste gebruikers beseffen dat en accepteren dat.

Maar dan moeten er wel in min of meer hetzelfde tempo nieuwe broedplaatslocaties beschikbaar komen waar deze mensen en hun bedrijven opnieuw hun plek kunnen vinden, en dat is de komende tijd niet het geval.

De creatieve gebruikers van de Biotoop hebben daardoor nauwelijks tot geen alternatieven en wat ons betreft verkeren zij al te lang in onzekerheid over de zeer nabije toekomst.

En daarom vragen wij samen met de zeven andere mede-indieners van deze motie het college om de huidige gebruikers uiterlijk voor de zomer van 2023, volledige zekerheid en helderheid te bieden over de voortzetting van hun huidige gebruik tot in ieder geval 1 januari 2025.

Mede-indieners:
Partij voor het Noorden,
Stadspartij 100%voor Groningen,
ChristenUnie,
GroenLinks,
Partij voor de Dieren,
PvdA,
Student & Stad