Woordvoering Toegankelijk OV

Beeld: OV Bureau

Voorzitter

Ten eerste wil ik namens mijn fractie het OV-bureau bedanken voor het harde werk de afgelopen maanden. Wij staan voor een ingewikkelde keuze, aangezien alle keuzes die er gemaakt moeten worden zullen leiden tot minder gebruik van het OV.

Het Rijk gaat er op dit moment nog steeds vanuit dat de reizigersaantallen na corona volgend jaar al weer zullen herstellen.  Het tegengestelde is waar volgens experts, die melden dat dit wellicht in 2025 pas weer het geval zal zijn. In Duitsland lossen ze dat slim op, met een ticket van 9 euro waarmee je door heel Duitsland kan reizen. Ik heb er deze zomer mee door Bayern gereisd. 

En, hoe lastig het ook is, we moeten rekening blijven houden met COVID-19, ook in de komende herfst- en wintermaanden. Wij hebben richting onze Tweede Kamerfractie gepleit voor een betere vergoeding, en wij hopen dan ook dat andere partijen met een fractie in de Tweede Kamer hetzelfde doen.

Wij moeten, samen met de Provincies

het Rijk en het OV-bureau alles uit de kast gaan trekken om reizigers weer in het OV te krijgen, en mijn fractie is dan ook verheugd om te zien dat de OV-kosten voor onze inwoners niet verhoogd zullen worden. Dit was en is voor ons geen optie, zeker niet in de huidige tijden van inflatie. Ook vinden wij het mooi om te zien dat er in de spits weinig zal worden gesneden in de dienstregeling, maar dat er is gekozen om dit te doen buiten de spits.

Waar mijn partij nog wel vraagtekens bij zet

is het schrappen van lijn 5 door Middelbert en Engelbert. Gemeente Groningen is niet alleen de stad, en wij moeten ervoor zorgen dat onze inwoners in de dorpen comfortabel en op een goede manier gebruik kunnen maken van het OV.

De ingekomen reacties van inwoners en de media-aandacht voor lijn 5 laten zien dat deze lijn essentieel is voor onze inwoners. Een verplaatsing van haltes kan een oplossing zijn, en mijn fractie begrijpt dat er bezuinigingen nodig zijn.

Wij hopen dat er tijdens het participatietraject goed geluisterd zal worden naar de zorgen van inwoners. Het belangrijkste is dat de haltes dichtbij blijven, en dat de afstand kort genoeg is voor mindervalide inwoners. Als de afstand te groot wordt, kan mijn fractie hier niet achter staan.

Tot slot, voorzitter

hoopt mijn fractie dat de betrokken partijen goed contact onderhouden en blijven leggen met omwonenden. De mensen die direct geraakt worden door deze bezuinigingen zijn de mensen waar wij als verantwoordelijke partijen naar moeten luisteren. Laten we dit dan ook blijven doen.