Woordvoering Fonds Energietransitie

Beeld: Arend-Jan Wonink

Voorzitter,

Onze fractie is blij met het Fonds Energietransitie van de Gemeente Groningen. Het is van groot belang dat we volop inzetten op energiebesparing. Voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van onze inwoners. Het is gebleken dat de kosten voor eerste levensbehoeften, zoals energie, voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. 

Gelukkig is er door het kabinet een groot pakket aan maatregelen genomen, waaronder een prijsplafond om onze inwoners met de energierekening te helpen. 

Maar isolatie en energiebesparende maatregelen door verhuurders om het energieverbruik, ook voor het klimaat, significant te dempen, zijn belangrijker dan ooit. Maar mensen zien vaak op tegen de hoge investeringskosten. Dat de gemeente nu een fonds om mensen hiermee kan helpen is een goede zaak. 

Echter heeft onze fractie wel een aantal zorgen.

Allereerst vinden we het belangrijk dat mensen die een hoge energierekening hebben zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen, als eerste geholpen moeten worden. Daarom stellen we vragen bij de doelgroep. Zijn huiseigenaren de doelgroep die het meest in de problemen zitten? Zijn dat niet de huurders die afhankelijk zijn van de eigenaren van hun huis, die verantwoordelijk zijn voor energiebesparende maatregelen? 

Onze fractie vindt het belangrijk dat alle doelgroepen geholpen worden, en liefst allemaal zo snel mogelijk en allemaal tegelijk. Maar als dat niet mogelijk is, dan wel in de juiste volgorde zodat de mensen die het meest lijden het eerste geholpen worden.

Deze doelgroep is klein, dus we moeten ook snel zijn met de andere regelingen voor de andere doelgroepen. Het gaat uiteindelijk om het snel verlagen van de energierekening en snelheid in de reductie van CO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen.
Daarnaast vinden wij de vorm van deze optie ook best riskant. Een lening aangaan, soms voor duizenden of tienduizenden euro’s, is geen kattepis. Hier is goede begeleiding voor nodig en de juiste hulp bij de keuze of mensen dit wel kunnen en moeten willen. Ook vragen we ons af of de gemeente wel genoeg energie-adviseurs kan aannemen? En kunnen zij wel op zo korte termijn goed worden opgeleid om mensen met zo een belangrijke financiële beslissing te helpen? 

Maar zou het niet beter zijn om mensen direct te helpen,

zonder tussenwegen, en zonder financiële consequenties, maar zoals in de Provincie Drenthe, waar mensen bij aanmelding direct een bedrijf over de vloer krijgen om hun huizen te isoleren. Kunnen we naar deze optie kijken als er subsidies vanuit het Nationaal Warmtefonds komen, zodat mensen sneller geholpen kunnen worden. Als laatste vragen we ons af of er genoeg materiaal en menskracht is om aan alle doelen te gaan realiseren en deze mensen echt goed te kunnen helpen. 

Al met al zijn we blij met dit fonds, en hopen we dat er veel mensen op een goede manier geholpen kunnen worden. We hopen dat de gemeente hier veel aandacht voor kan hebben.

We moeten altijd het doel voor ogen houden, minder energieverbruik. Het uiteindelijke doel moet zijn CO2 reductie en een lagere energierekening, nu en op de lange termijn.