Als regio staan voor Gezonde Groningers

Beeld: D66

In de gemeenteraad van 15 februari spreekt raadslid Mirjam Gietema over ons standpunt met betrekking tot de Regiovisie Gezonde Groningers Gezonde Zorg. De plannen van de betrokken partijen, waar het college er één van is, spreken ons aan, maar we zien nu graag actie. “Bestaanszekerheid en aardbevingsproblematiek, twee actuele vraagstukken, hebben een grote impact op de gezondheid van veel Groningers. Ik hoop dat we met deze krachtenbundeling een impasse kunnen doorbreken.”

Organisatiestructuur

In de regiovisie is er veel aandacht voor de organisatiestructuur waarin de krachten van sociale en medische partijen gebundeld worden. Onze fractie erkent het belang van een overkoepelend bestuur. Hiermee lopen we landelijk voorop en spelen we in op toekomstige subsidies waarvoor dit een voorwaarde is. Een kans dus. Maar toch ook veel vragen.

Wij vragen ons toch af op welke concrete doelstellingen de negen bestuurders zich gaan focussen? Gaat dit bestuur ook monitoren, evalueren en betrokken partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheden? Wat ons betreft wel.

De regiovisie valt of staat wat ons betreft met de opstelling en inzet van de gemeente Groningen: bestuurlijk maar ook in de uitvoering van de plannen. Wij zien graag één partij die staat voor integrale aanpak voor alle Groningers. We zien dan ook de GGD als een leidende uitvoeringsorganisatie die boven de uitvoering van de vijf actielijnen hangt en een integrale uitvoering mogelijk maakt.

Leefomgeving en leefstijl

Op het gebied van leefomgeving en een gezonde leefstijl missen we echt concreetheid, juist omdat er zoveel bekend is over hoe een gemeente hier invloed op kan uitoefenen. Welke acties zou het college dit jaar of volgende jaar al kunnen realiseren? Verder missen we in de regiovisie wat we doen met voedselketen, supermarktketen, eiwittransitie en voedselaanbod. Dit zijn onderwerpen waar het college eerder wel ambities op heeft getoond, maar nu stil over blijft. We hopen graag van het college te horen waarom een concrete doelstelling ontbreekt op dit punt.

Mentale volksgezondheid

Eerder hebben wij meer aandacht gevraagd voor mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Groningen. Ook in regionaal verband willen wij extra aandacht vragen voor de mentale volksgezondheid. Goed dat de GGZ-wachttijden prioriteit hebben in de regiovisie, maar hier zit nog zoveel voor. Hoe gaan we dit regionaal organiseren en hoe ziet het college de verhouding tussen lokaal en regionaal organiseren?

“Ik sluit graag af een aantal treffende woorden van ons Stadsdichter Myron Hamming.

We slapen wel, maar we rusten niet. We hopen wel, maar we vertrouwen niet. Ik vraag je bij deze, met welk lef vraag je ons te bouwen aan een toekomst terwijl ons heden op instorten staat.

Nee, we kunnen het niet alleen. De huidige situatie vraagt meer dan alleen een regionaal plan. Ik hoop dat we met deze krachtenbundeling een impasse kunnen doorbreken. Zodat alle Groningers weer durven dromen, ruimte krijgen in hun hoofd en langer fysiek gezond zijn, en daarmee vertrouwen krijgen in hun toekomst. Dát gun ik elke Groninger! En ik hoop, nogmaals, dat deze mijlpaal – deze regiovisie – de eerste stap is naar die toekomst.”