Maidenspeech Andrea Poelstra-Bos

Beeld: Andrea Poelstra

Op 20 april werd de eerste raadsvergadering gehouden met de gehele nieuwe gemeenteraad van Groningen. Ons raadslid Andrea Poelstra-Bos heeft energietransitie en mobiliteit in haar portetefeuille en mocht meteen aan de slag. 
Op die dag werden onder andere de geluidswerende maatregelen met zonnepanelen langs de A7 besproken, evenals ”In de Ban van de Ringweg”, het Rekenkamerrapport over de Aanpak Ring Zuid.

Op dit laatste onderwerp hield Andrea haar maidenspeech, waarin ze haar visie deelt over de controlerende taak van de gemeenteraad inzake grote projecten, maar ook vertelt ze meer over waarom ze de politiek is ingegaan, haar groene ambities en het belang van inwonersbetrokkenheid

Lees Andrea’s hele speech hier

Dank u wel, voorzitter, voor het woord

Ik ben ontzettend trots dat ik onderdeel mag zijn van deze gemeenteraad. Al van kinds af aan heb ik de democratie en een eerlijke volksvertegenwoordiging als een belangrijk goed gezien. Ik ben daarom ook blij dat ik vandaag mag spreken over de rol van de gemeenteraad en onze controlerende taak op zaken die onze gemeente en haar inwoners aan het hart gaan.

Op dit moment zijn we in Groningen bezig met een indrukwekkende ruimtelijke opgave, de herinrichting van de Ringweg. Een dergelijk groot project dat zowel van invloed is op de provinciale begroting als de gemeentelijke begroting gaat niet zonder slag of stoot. De komende jaren gaan we de vruchten plukken van deze plannen, maar er blijft een continue druk op onze samenleving om stedelijke inrichting, woningbouw en een groene en duurzame leefomgeving naast elkaar te laten samen gaan. 

Alles komt samen in deze casus rondom de Ringweg: bewoners, groei, economie maar ook ruimtelijke en groene inpassing en het toevoegen van natuur. Groei van de gemeente accommoderen is altijd een lastige opgave om al die verschillende belangen te wegen. Maar hier blijkt maar weer eens dat het kan; en ruimtelijke ontwikkeling en het toevoegen van natuurwaarden. Het is een prachtige oplossing voor een ruimtelijke opgave die de inwoners al jaren belemmerde en waar straks een mooie doorstroming wordt gegarandeerd en daar bovenop ook nog eens extra groene ruimte. Ik kan niet wachten tot we van het resultaat kunnen genieten. 

Dit is een unieke situatie, een raadsvoorstel vanuit de Rekenkamer. Ik zie onze controlerende rol als raad hierin duidelijk terug. De kaders hiervoor zijn er al maar we elkaar erop blijven bevragen. Het amendement steunen wij, want we willen geen extra regelgeving, maar wel een toezegging en ruimte voor de raad om zelf onze controlerende taak uit te voeren en de mogelijkheid te hebben om van te voren mee te denken over hoe we geïnformeerd willen worden.

Een dergelijke opgave brengt ook veel tegenslagen met zich mee. Zeker in deze tijd van alsmaar door stijgende bouwkosten, zelfs in zoverre dat niemand dat ook had kunnen voorzien. Er zijn zeker verbeteringen door te voeren in hoe bewoners en de controlerende macht, onze gemeenteraad en de provinciale staten, hierin beter geïnformeerd kunnen worden, een belangrijke les voor ons allen. Ik kijk uit naar onze verantwoordelijkheid om dergelijke projecten vanuit dualistisch oogpunt in de gaten te blijven houden. En ervoor te zorgen dat zowel inwoners als andere belanghebbenden op de juiste manier in control blijft, om de energie die in deze nieuwe jonge raad al leeft te bewaren. 

Ik ben de politiek ingegaan omdat ik het belangrijk vind dat inwoners zeggenschap hebben over dingen die ons als bewoners allemaal raken. Daarnaast wil ik vrouwen en meisjes, maar ook anderen die van oudsher om allerlei redenen weinig te zeggen hebben gehad in de politiek, laten zien dat ieders stem telt en dat politiek te belangrijk is om over te laten aan de usual suspects, u weet wel die met die 7 vinkjes. Mede daarom vind ik het een enorme eer om in deze specifieke raadsperiode deel te mogen uitmaken van deze jonge raad met een prachtige vertegenwoordiging van vrouwen en jonge mensen. Voor mijn dochter die hier vandaag haar brugklasstage mag lopen, en haar generatie, die hopelijk nog lang van onze mooie aarde mogen genieten. Voor hen willen we zorgen voor een groene en leefbare gemeente en een planeet die ons dierbaar is. Maar er is nog een lange weg te gaan. 

Een belangrijke taak die voor ons als raad ligt, is om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Neem mijn dochter, zij vindt politiek vooral nog wat saai. Nu was de afgelopen week voor onze fractie en onze partij allerminst saai, maar juist met al die randzaken zouden we ons niet bezig moeten houden en schrikken we mensen af. Wij geloven in ons eigen verhaal over vrijheid, democratie en kansengelijkheid voor iedereen en daar gaan we de komende jaren voor, ongeacht of dat in een coalitie of de oppositie is. Want wij willen er zijn voor alle inwoners en niet alleen voor linkse of rechtse kiezers.

We zetten daarom in op een nieuwe cultuur van echt luisteren naar en in gesprek gaan met onze inwoners. We willen de verbinding zoeken met elkaar, en dat begint hier, hier in deze raadzaal. Ik wil pleiten voor een gezamenlijke verbinding over hoe we de participatie en inwonersbetrokkenheid echt uitvoering kunnen geven en daarin samenwerken. Hoe we de raadsleden bereikbaar kunnen maken voor de inwoners, en zichtbaar kunnen zijn voor hen allen, in alle wijken. We willen een transparante en benaderbare raad voor alle inwoners vormen en laten zien dat we dit werk niet doen voor onszelf, maar voor de inwoners. Dat betekent echt luisteren, maar ook verwachtingen managen en communiceren daar waar zaken niet kunnen. Niet nog meer experimenteren en nog meer visies, maar doen wat je hebt afgesproken en uitvoeren.

Ik ben een trotse Groninger. Geboren en getogen in de gemeente Westerkwartier ben ik opgegroeid met veel groene ruimte, en de luxe van groene speelplekken. In de voetsporen van de ontdekkingsreiziger uit mijn geboortegrond Abel Tasman heb ik veel gereisd, maar ik ben terug gekomen naar mijn basis, want Groningen heeft alles. Cultuur en natuur in een bruisende stad. Er zijn hier genoeg avonturen te beleven en hier kan ik mezelf zijn. Ook nu ik aan de Oostkant van onze stad woon, in Lewenborg, ervaar ik veel mooie natuur om te wandelen en te sporten. Ik woon aan de ene kant pal naast de Ringweg Oost, maar aan de andere kant natuurgebied Kardinge. Net als met de onderwerpen van vandaag, waar mijn portefeuilles energietransitie en mobiliteit samenkomen, ga ik me hier de komende tijd met veel energie voor inzetten. Ik heb er zin in. Een sociaal, divers en duurzaam Groningen, met gebruikmaking van de goede ideeën van inwoners, daar sta ik voor!