Iedereen moet zichzelf kunnen zijnInternationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Vandaag, op 17 mei, vieren we dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op deze datum in 1990, besloot homoseksualiteit eindelijk van de officiële lijst met ziektes te schrappen. Deze dag wordt tegenwoordig ook wel de ‘Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseks fobie’ genoemd. Overigens is deze dag al sinds 2005 een wereldwijd officieel erkende dag waarbij we wereldwijd stil staan bij de helaas nog altijd aanwezige haat/fobie tegenover lhbti+’ers.  Jim Lo-A-Njoe en Vincent Boswijk zetten zich samen met hun fractie landelijk en lokaal, binnen en buiten de politiek actief in voor acceptatie en inclusiviteitHoewel je enerzijds zou kunnen stellen dat het goed gaat in Nederland, zeker ten opzichte van andere Europese landen, stagneert de acceptatie van genderdiversiteit in Nederland en voelt niet iedereen (met gegronde reden!) zich vrij om bijvoorbeeld hand in hand over straat te lopen. Bovendien blijft de acceptatie van transgenderpersonen achter bij die van homo- en biseksuelen.

We zien dat nog steeds veel mensen te maken hebben met discriminatie rondom hun seksuele geaardheid of gender. En juist daarom vragen Lo-A-Njoe en Boswijk op deze dag aandacht voor  online en offline haat en geweld tegen homoseksuele- en transmensen. Boswijk: “we blijven als D66 ons uitspreken en inzetten voor de LHBTIQ+ gemeenschap tot die mooie dag waarop er voor al deze mensen, onze broers en zussen, vrienden en vriendinnen, zonen en dochters, daadwerkelijk sprake is van een inclusieve maatschappij. D66 is mede mijn partij omdat D66 vindt dat alle seksuele LHBTIQ+ oriëntaties en genderexpressies er mogen zijn in volledige vrijheid. En, daarvoor zet ik mij als kersverse woordvoeder, graag in binnen en buiten de politiek arena”. 

D66 Groningen spreekt zich met regelmaat, samen met veel andere partijen in de Groningse raad, luid en duidelijk uit voor LHBTIQ+ acceptatie en –inclusiviteit. Hetzelfde geldt voor brede diversiteit in het algemeen. Groningen is dan ook één van de 75 regenbooggemeenten in Nederland en is met overtuiging een Regenboogstad. En sinds 2018 is onze provincie ook een Regenboogprovincie.

Zo tekende Lo-A-Njoe namens zijn fractie dit jaar op 2 maart het Regenboogakkoord waarin ondertekenden partijen hun actieve steun uitspraken en zich verbonden aan de cofinanciering die hoort bij de uitvoering van het Groningse Regenboogakkoord. En de lokale politieke partijen maakten daarmee afspraken om de LHBTI-acceptatie in Groningen verder te bevorderen.Ook de aankomende coalitiepartijen verkondigde zich na de verkiezingen te zullen inzetten om deze afspraken op te nemen in het nog te schrijven coalitieakkoord. “D66 zal ook op dit punt straks het coalitieakkoord dan ook kritisch bekijken, maar kan zich bijna niet voorstellen dat de betreffende partijen de lat en de ambities voor LHBTIQ+ acceptatie en –inclusiviteit niet heel hoog gaan leggen. En, mocht dat ondanks de verwachtingen aan de magere kant zijn, dan zal ik ze daar vanuit de oppositiebankjes  flink de oren over wassen”, aldus Boswijk met een brede glimlach op zijn gezicht. 

Naast dat D66 in de landelijke en de lokale politiek de belangen van LHBTIQ+ mensen actief behartigt, zetten Lo-A-Njoe en Boswijk zich ook in binnen expertisegroepen, netwerken en werkgroepen die concreet werken aan acceptatie en een veilig en inclusief klimaat. Lo-A-Njoe: “Dat doen we bijvoorbeeld in het landelijke diversiteitsnetwerk van D66, in de Groningse werkgroep diversiteit en in de lokale werkgroep ‘LHBTI in de sport’

In de werkgroep ‘LHBTI in de sport’ werkt Lo-A-Njoe actief samen in een brede coalitie van:
medewerkers van de gemeente, 
COC-Groningen-Drenthe, 
de landelijke Alliantie Gelijk Spelen, 
Hanzehogeschool Groningen, 
Alfa-college, 
Huis voor de Sport Groningen en,
de John Blankenstein Foundation.

Deze brede werkgroep die 8 keer per jaar bijeenkomt, werkt aan het vergroten van de acceptatie van LHBTIQ+-Groningers binnen de Groningse sport. Vooral binnen de teamsporten zoals voetbal en hockey is er nog erg veel te doen volgens Lo-A-Njoe. De werkgroep doet dit onder meer door te zorgen voor een aanbod van workshops aan bestuurders, spelers, trainers en vrijwilligers van sportverenigingen. En door het gesprek aan te gaan met topsportclubs die het goede voorbeeld kunnen geven, zoals FC Groningen, Donar en Lycurgus. 

Lo-A-Njoe: “Gisteren kwam de Britse voetballer, Jack Daniels publiekelijk uit de kast. Een dappere daad, want het zeldzaam kleine aantal voorgangers zoals bijvoorbeeld Fashanu in 1990, konden toen helaas nog niet altijd rekenen op waardering van hun club en supporters. Het doet mij dan ook goed dat we Britse voetbalcoryfeeën als Garry Lineker en zelfs de Britse premier, direct om Daniels heen gaan staan en publiekelijk hun waardering uitspreken.”  Hoewel er ook in de USA en in Australie recent voetballers uit de kast kwamen, blijft het in de Nederlandse profcompetities overigens nog steeds erg stil. Lo-A-Njoe vraagt zich dan ook af hoe een club als FC Groningen zich gaat opstellen wanneer bijvoorbeeld een van de spelers homoseksueel blijkt te zijn. “Wij zijn er in ieder geval klaar voor om ons dan een ware supporter te tonen en deze speler(s) te waarderen en te prijzen. Want juist dit soort spelers kunne de maatschappelijke rolmodellen zijn op dit vlak voor jongeren die op zoek zijn naar hun eigen identiteit.”Boswijk en Lo-A-Njoe vinden het belangrijk dat er een dag zoals deze is. Hoewel Nederlanders een steeds opener houding krijgen, blijkt dat een meerderheid van de lhbti+’ers in Nederland ervaring  heeft met discriminerend geweld. Het gaat vaak om scheldpartijen, mishandelingen, aanrandingen, stalking, bedreigingen en soms zelfs pogingen tot doodslag. Veel lhbti+’ers voelen zich hierdoor vaak onveilig en bijna 60% geeft aan hun gedrag aan te passen om negatieve reacties te voorkomen. Ze lopen bijvoorbeeld niet hand-in-hand over straat of zoenen elkaar bewust niet in het openbaar.  

De huidige minister van Klimaat en destijds fractievoorzitter van D66, Rob Jetten, greep twee jaar geleden de Internationale Dag tegen Homofobie aan om op een persoonlijke en indringende wijze duidelijk te maken hoeveel homohaat hij online over zich krijgt uitgestort. In een persoonlijke video op Twitter en Instagram las hij een selectie van de haatberichten die hij krijgt hardop voor.

‘Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf,’ schreef Jetten als inleiding bij de video. Hij kreeg vervolgens op Twitter overweldigende digitale steun van het publiek en van bekende Nederlanders.

Boswijk: “We zijn er helaas dus nog lang niet; homo en transhaat, is zeker op straat, nog lang niet uitgebannen… Daarom roepen we een ieder op om in gevallen van discriminatie en geweld dit altijd te melden. Bijvoorbeeld bij het Discriminatie Meldpunt Groningen, Halt en/of COC-Groningen-Drenthe. En, zeker in het geval van geweld, uiteraard bij de politie. En daarom is deze dag zo belangrijk”