Onze woordvoering tijdens de bespreking van het coalitieakkoord

Beeld: Isa Peters

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni heeft de gemeenteraad van Groningen het coalitieakkoord besproken. Deze woordvoering kan hieronder gelezen worden:

Voorzitter, dank,

40 jaar geleden ben ik geboren in de Groninger Veenkoloniën. Veendam was een prachtige plek om op te groeien. Groen, water, ruimte en voorzieningen.

De zorgeloosheid van mijn jeugd leek vanzelfsprekend. Maar op de wielerclub ontmoette ik ook kinderen uit andere dorpen zoals Muntendam, Pekela en Stadskanaal. Het werd me al gauw duidelijk, dat het gebied grote verschillen kende. Maar die verschillen zouden aangepakt worden. Met tal van akkoorden en fondsen beloofde de overheid dat de Veenkoloniën weer zouden gaan floreren.

Bij de totstandkoming van die akkoorden, waren echter amper inwoners betrokken. En in plaats van te investeren in mensen, werd voorgehouden dat de overheid de problemen wel kon oplossen. De overheid opereerde solitair en trok een té grote broek aan. Het afhaken van de inwoners heeft volgens mij te maken met drie dingen:

Ten eerste de wegtrekkende overheid en voorzieningen,
ten tweede het over mensen heen regeren 
en ten derde het doen van onrealistische beloftes.

Als ik dan de analogie naar Groningen maak,

Is het goed dat we de wegtrekkende overheid en voorzieningen een halt toe hebben geroepen.
De nieuwe coalitie wil daarmee gelukkig doorgaan. De wijkvernieuwing, de schuldenaanpak, de nieuwe poort, klimaatadaptatie en het terugdringen van C02-uitstoot zijn belangrijke publieke taken. Maar voorzitter, de overheid moet niet alleen dingen naar zich toetrekken, maar ook loslaten.

Inwoners en ondernemers hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen en om mee te doen in hun leefomgeving. Mijn fractie struikelde over de zin dat meer publieke regie meer zeggenschap voor inwoners betekent.

Waar blijkt dat eigenlijk uit? 
Het college weifelde, toen wij ruimte wilden maken voor wooncooperaties.
Het college sputterde, toen wij een klimaatpanel op wilden tuigen. 
De wethouder keek moeilijk, toen wij ruimte wilden maken voor lokaal eigendom bij energie 
En de armoedewethouder vond het lastig, om mensen die het betreft mee te laten denken.

In uw hang naar publieke regie lezen wij óók een hunkering naar het concentreren van de macht bij uzelf. En daarmee vindt u D66 niet aan uw zijde. 

Deze progressieve raad is conservatief als het gaat om het mee laten denken van onze inwoners. En daar voorzitter, wordt een belangrijk verschil zichtbaar tussen D66 en de huidige coalitie. Uw beleidsagenda deugt. Maar de gemeente Groningen kan écht niet alles zelf oplossen. Voor sociale woningbouw, zijn toch echt strenge afspraken met de regio nodig,
anders verrijst hier nooit meer een huis voor het middensegment. Op het gebied van energie, hebben we toch echt ook het bedrijfsleven nodig. En de eiwit- en voedseltransitie zijn enorme vraagstukken, maar die horen vooral bij andere overheden.
 
Met beperkte middelen en beperkte uitvoeringskracht is focus nodig op waar we écht over gaan. En eigenlijk concludeert de nieuwe coalitie dat ook in de financiële paragraaf:

Den Haag moet de rekening voor veel nieuwe plannen gaan betalen.
Wij moeten ons vol inzetten voor de Lelylijn, een goed functionerend gemeentefonds, woondeals én tekorten in de jeugdzorg.

Daar zou onze lobby over moeten gaan. De kans is namelijk heel groot, dat veel ambities niet gehaald worden en daar moet u eerlijk over zijn. Ons lijkt het verstandig, dat u gezien de actievere rol van de overheid het weerstandsvermogen flink verhoogt en dat u de liquiditeit verbetert, anders kunt u rijksmiddelen met cofinanciering wel vergeten.

Maar het lijkt erop, dat u een financieel zeer risicovolle koers gaat varen.

Voorzitter,
D66 staat voor een gemeente waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen en waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. In mijn introductie haalde ik de Veenkoloniën aan, waar links het vanuit goede bedoelingen allemaal zelf had bedacht. Die fout moeten we hier niet maken.

Het is terecht dat de coalitie op sommige punten de markt wil beteugelen, 
maar u moet het individu vrij laten. Anders krijgt u met de fractie van D66 te maken.