Mieke Kars

Mieke Kars

Beeld: Zeb van Drie

  • 49 jaar
  • Utrecht
  • Gouda
  • Zij/haar

Vijf jaar geleden ben ik politiek actief geworden voor D66. Ik zag een disbalans in onze samenleving en in systemen zoals gezondheid, financiën en klimaat.

“Architect zijn van een mooier Nederland” is mijn missie om invulling te geven aan deze disbalans. Ik wil later aan mijn kinderen kunnen uitleggen dat in mijn handelen harmonie is tussen wat goed is voor de aarde, goed voor de mensen en goed voor onze welvaart.
Op zowel landelijk als lokaal niveau is de disbalans voelbaar. Dit vraagt van vertegenwoordigers het vermogen te schakelen tussen deze niveaus en samen te werken aan deze opgaven. Juist op stedelijk niveau raken deze vraagstukken elkaar en wil ik het verschil maken.

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een duurzamer, actiever en aantrekkelijker Gouda. Er is meer aandacht voor duurzaamheid door het Dashboard Duurzaam Gouda, meer groen in de wijken, aanzet biodiversiteitsplan en uitwerking Groenstructuurvisie. Bij elk beleidsvoornemen (bijv IHP of VCP) is aandacht gevraagd voor een duurzaam en gezond Gouda. “Wat we doen, doen we duurzaam”.
Ook heb ik me ingezet voor thema’s zoals Toekomstvisie Gouda, Omgevingswet en visie, (Regionale) Energietransitie, Inclusiviteit, Raadsbreed werken en Regionale Samenwerking. Op de achtergrond heb ik veel gespard over ontwikkelingen binnen het sociaal domein, veiligheid en financiën.

Het werk is nog niet af… Ik wil graag verder werken aan een mooier, groener en gezonder Gouda!

Lievelingsplek in Gouda (en waarom)

Gouda heeft wel 750 lievelingsplekken!
Wandelen doe ik graag bij het Ruige Weteringpad, het Weegje of Goudse Hout met een bezoek aan de Heemtuin. Even samen bijkletsen in de Chocoladefabriek of genieten van het Goudse uitzicht in de Museumhaven met een lekker biertje zijn een paar van mijn favoriete plekken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gouda ligt goed! Het is een karakteristieke historische stad met bijna 74.000 inwoners waarvan ruim 25% een migratieachtergrond heeft. Het is een groene stad in het Groene Hart met plannen om meer dan 2500 woningen te bouwen de komende jaren.
Kansen voor Gouda zijn er hiermee volop. Door nog meer in te zetten op het vergroenen en verduurzamen zodat we kunnen wonen, werken en ontmoeten in fijne, schone stad. Met de groei van het aantal woningen en de beperkte ruimte hebben we slimme keuzes te maken om de stad droge voeten te blijven geven (klimaatadaptatie), schone energie en lucht te krijgen, en de voetganger en fietser voorrang te geven.
Juist in deze stad met zoveel nationaliteiten, meningen en talenten is het een groot goed dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Elke Gouwenaar zich gehoord voelt, veilig over straat kan lopen en mee kan doen. Met de energietransitie en bodemdaling zullen meer praktisch en technisch geschoolde mensen nodig zijn; de banen van de toekomst. Gouda kan deze maak- en onderwijs stad worden

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wilt veranderen?

Ik wil mij inzetten voor een mooier, groener en gezonder Gouda. Dit betekent dat ik de komende jaren zal inzetten voor:

  • Een leefbare stad met groene, biodiverse wijken met duurzame huizen voor Gouwenaren. We stimuleren het hergebruik van materialen en minimaliseren het afval zodat onze footprint kleiner wordt;
  • Een bereikbare stad met voorrang aan voetganger, fietser en OV. Daarbij hoort een autoluwe binnenstad en wijken, ontwikkelen van emissievrije stadsdistributie en goede ontsluitingen van de wegen de stad uit;
  • Een open stad met een transparante stijl van besturen en raadsbrede samenwerking. Opgaven in het sociaal domein, openbare ruimte en energietransitie vragen om participatie met en voor de Gouwenaren. Gouda is een stad waar inwoners zich gehoord voelen en veilig mee kunnen doen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Ik lees graag; of dit nu biografieën, romans of managementboeken zijn. Ik kijk altijd reikhalzend uit naar een nieuw boek van Haruki Murakami. Zijn trilogie “1q84” of “Kafka aan het strand” zijn mijn favoriet. De boeken zijn met een sterke verbeeldingskracht geschreven. Een alledaags persoon krijgt met actuele levensthema’s te maken…. En dan geeft Murakami een wending aan het verhaal en brengt je in absurde, parallelle werelden die de hoofdpersoon in twijfel brengt over wie hij is.

Laatst bezocht culturele event? Waarom ga je daar graag heen?

Door Corona zijn we helaas minder op pad geweest. We bezoeken graag musea en gaan naar optredens van dEUS en Suede. Mijn mening is dat kunst en muziek verbindt; het inspireert mij en geeft mij ontspanning.
Het laatst bezochte event was de schitterende tentoonstelling van Paula Rego in het Kunstmuseum Den Haag. Ze schildert op een figuratieve, kleurrijke wijze en geeft zo haar strijd en worsteling met macht, seksualiteit en emancipatie van vrouwen weer. Natuurlijk was het ook fijn om weer eens in een museum te zijn.
In Gouda waren de meest recente bezoeken de James Bond film “No time to die” en het evenement Kunststroming met 35 landelijke kunstenaars op GOUDasfalt.