Maria ten Tusscher

Beeld: Maria ten Tusscher

Vier jaar geleden werd ik bestuurslid van D66. Tot dan toe had ik me weinig bemoeid met de stad waarin ik al jaren woonde en werkte als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ik vond Gouda een mooie, kleine stad, waarin mijn kinderen fijn opgroeiden.

Bij D66 staat ruimte voor eigenheid centraal. Daarnaast strijdvaardigheid en optimisme. Bedreigingen zien we als uitdagingen. We oordelen niet en we denken niet zwart – wit. We doen waar we voor staan.

Gouda mag van mij nog meer sprankelen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich hier optimaal kunnen ontplooien, dat Gouda een sfeervolle stad is met een optimistisch, energiek en creatief klimaat; een fijne stad vooral ook voor jonge mensen.
Daar draag ik graag aan bij.