Frank de Pont

Beeld: Zeb van Drie

  • 53 jaar
  • Hoofddorp
  • Gouda
  • Hij/hem

Gouda is een prachtige stad waar ik inmiddels al 16 jaar met m’n gezin woon. Ik heb Gouda in die jaren duurzamer, actiever en aantrekkelijker zien worden. En op dit alles zit natuurlijk het etiket van D66: de 15% groennorm werpt z’n vruchten af, de schuldenlast blijft afnemen, initiatieven vanuit de stad, zoals Goudasfalt en Singelpark krijgen ruim baan en zo kan ik nog wel even doorgaan.
 
En ik wil ook graag doorgaan… ook na de verkiezingen wil ik me graag als raadslid blijven inzetten voor Gouda. Om de randvoorwaarden te scheppen waarbij iedereen kan meedoen, zich kan ontplooien en kan blijven genieten van het goede dat onze stad te bieden heeft. En om te garanderen dat het gemeentebestuur haar besluiten hiervoor transparant en weloverwogen neemt.

Van de overheid mag je verlangen dat zij rechtvaardig handelt. Dat zij de diverse belangen in de stad zorgvuldig en tijdig afweegt, en oog heeft voor de minderheidsbelangen. Mijn drijfveer is om dit te waarborgen en aan te pakken als het misgaat

Muziektent Houtmansplantsoen. Het is voor mij een symbool voor samen zijn en laten zien wat je kunt. En het ligt op een prachtige plek.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De combinatie van regionale natuur, historie en cultuur is geweldig voor zowel Gouda als de regio. Samen met de gemeenten in de regio kunnen we zorgen dat deze combinatie versterkt wordt als we het elkaar gunnen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Transparantie in besluitvorming bevorderen.
  • Winkeliers zelf laten bepalen of ze open willen zijn op zondag.
  • Meer mogelijkheden voor deelmobiliteit als oplossing voor verkeer- en parkeerproblematiek.

Wat betekent D66 voor jou?

Je bent pas vrij als iedereen dat is. En als het tegenzit dan krijg je een steuntje in de rug als dat nodig is. En dat is niet altijd nodig, want mensen ontwikkelen zich in vrijheid en kunnen tegenslag vaak zelf opvangen.

Epictetus – verzameld werk, vertaald door Gerard Boter en Rob Brouwer. Dit boek gaat je leven veranderen; omarm wat je overkomt.

Frank Zappa Tribute in Studio Gonz. De muziek van Zappa is groovy, melodisch en experimenteel. De tektsen zijn absurdistisch, kritisch en gewaard en de muzikanten zijn gedreven, virtuoos en vrij. Gonz is ongedwongen en met een tribute wordt de passie gedeeld.