Presentatie woonplan Spoorzone-Zuid

Bouwen van huizen - Beeld: Unsplash: Cedric Schulze

Er heerst woningnood en ook in Goes! De gemeenten moeten acuut aan de slag met 
woningbouw in uitleggebieden aan de randen van de stad en zoeken naar locaties die kunnen worden verdicht of her-ontwikkeld.
 
D66 Goes is per definitie niet tegen uitbreiding aan de randen van de stad, maar denkt toch 
eerst aan verdichting en transformatielocaties.

Eigen plannen voor transformatielocatie

D66 Goes wil graag haar lange termijnvisie presenteren op de transformatielocatie Spoorzone Goes-Zuid. Een locatie die niet gemakkelijk te ontwikkelen is, maar veel potentie heeft. 
We hebben onze eigen Goese Democraten, Jaap Littooij, projectontwikkelaar stations-
gebieden en Levien de Putter, architect en kandidaat-raadslid gemeente Goes, bereid gevonden om onze toekomstvisie te presenteren op maandagavond 7 maart 2022.

Locatie presentatie

De Goederenloods
Albert Plesmanweg 23
4462 GC Goes

Programma

  • 19:00 – Inloop
  • 19:30 – Opening en inleiding door onze lijsttrekker Martin Wissekerke
  • 19:45 – Ontwikkelingen op de woningmarkt door Rutger Schonis
  • 20:10 – Presentatie voorbeelden herinrichting stationslocaties door Jaap Littooij
  • 20:35 – Presentatie impressies transformatielocatie Spoorzone door Levien de Putter
  • 21:00 – PAUZE
  • 21:30 – Discussie over de toekomst van de Spoorzone Goes-Zuid
  • 22:00 – Sluiting door Martin Wissekerke