Yvonne den Draak

Beeld: Saskia Moerman

Introductie

  • 57 jaar
  • Eindhoven
  • Hulten

Mijn naam is Yvonne den Draak, sinds 2021 lid van D66.
Vanaf 2000 ben ik in de gemeente Gilze en Rijen komen wonen, 18 jaar in Rijen gewoond en vanaf 2018 in het heerlijke rustige en gezellige dorp Hulten. Ik ben getrouwd en heb twee (inmiddels) volwassen dochters. Ik ben werkzaam binnen het sociaal domein, met name op het gebied van jeugdhulp en mensen met een beperking.
Het voelt voor mij goed om me op lokaal niveau in te kunnen zetten waarbij ik me gesteund voel vanuit een landelijke partij met
enorme veel ervaring, kennis en gedrevenheid. Op deze manier wil ik
me inzetten voor meer kansen voor (kwetsbare) jongeren. Het is van belang dat jongeren alle kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Daar moeten we ons als gemeente/maatschappij op inzetten. Immers de jeugd is de toekomst

Mijn motivatie?

Graag wil ik een bijdrage bieden aan het sociale leven en welzijn binnen de gemeente Gilze en Rijen. Een gemeente waar iedereen de mogelijkheid wordt geboden om zich vrij te voelen en te kunnen zijn wie je wil zijn. Het verbinden van diversiteit biedt kansen.

Mijn lievelingsplek in de gemeente:

De buitengebieden van gemeente Gilze en Rijen; prachtige groene gebieden aan de rand van de dorpen waar je heerlijk kan wandelen (met onze hond).

Kunstwerk de Margrieten in Rijen waar ik vlakbij woonde in Rijen en waar altijd wel wat te doen is zoals b.v. in de winter als er sneeuw ligt dan is het druk met sleeënde kinderen, maar ook veel mensen die daar foto’s komen maken en mensen die in de zomer daar op de heuvel in de zon liggen of mensen zittend op het bankje.

Welke kansen ik zie voor de gemeente:

Meer bereikbare zorg-/hulpverlening in de buurt;

Passende sociale- en culturele activiteiten voor jongeren, maar ook voor minderbedeelden of mensen met een beperking.

Kans op (zelfstandige) woongelegenheid voor jong volwassenen/starters binnen de
gemeente vergroten.