Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. SP

U twijfelt tussen een stem op D66 of op de SP. Net als D66 is de SP een sociale partij. Ook vinden we allebei goed onderwijs erg belangrijk. Maar er zijn duidelijke verschillen.

Werken moet lonen

Bij D66 profiteert iedereen van de groeiende economie. Bij  D66 profiteert iedereen en gaan de lage en midden inkomens er het meest op voorruit. We verlagen de belastingen en zorgen ervoor dat werken meer gaat lonen. Je houdt meer over van iedere euro die je verdient. D66 wil dat als iemand gaat werken vanuit de bijstand, zijn of haar inkomsten er met minimaal 20% voorruit gaan. Dat stimuleert en beloont mensen om te werken.

Wonen

In veel steden en dorpen zijn veel te weinig woningen. Bij de SP ligt de nadruk op sociale huurwoningen voor mensen met een heel laag inkomen. D66 heeft veel meer aandacht voor mensen met een middeninkomen. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam. Daar is ongeveer 50% van de huizen een sociale huurwoning. Mensen met een middeninkomen, zoals de politieagente en de verpleger, vallen daardoor buiten de boot. D66 wil dat veranderen. Ook mensen met een middeninkomen verdienen een woning in de stad, niet alleen lage en hele hoge inkomens.

Zorg

Onafhankelijke onderzoekers roemen onze zorg als het beste van heel Europa. D66 wil dit stelsel verder verbeteren en zorgen dat lage inkomens gecompenseerd worden. Toch wil de SP dit overhoop halen en een stelsel invoeren dat in het verleden leidde tot wachtlijsten en tweedeling.

D66 vs. CDA

D66 vs. Denk

D66 vs. FvD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. PVV

D66 vs. SP

D66 vs. VVD