Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. Partij van de Arbeid

U twijfelt tussen een stem op D66 of op de PvdA. Net als D66 is de PvdA een partij met oog voor kansen en onderwijs. Op dat thema kunnen we elkaar dan ook goed vinden. Maar er zijn ook een aantal verschillen.

Wonen

In veel steden en dorpen zijn veel te weinig woningen. Bij de PvdA ligt de nadruk op sociale huurwoningen voor mensen met een heel laag inkomen. D66 heeft veel meer aandacht voor mensen met een middeninkomen. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam, waar de PvdA decennialang de grootste was. Daar is ongeveer 50% van de huizen een sociale huurwoning. Mensen met een middeninkomen, zoals de politieagente en de verpleger, vallen daardoor buiten de boot. D66 wil dat veranderen. Ook mensen met een middeninkomen verdienen een woning in de stad, niet alleen lage en hele hoge inkomens.

Werk

D66 vindt dat het moet lonen om te werken. Daarom verlagen we de lasten op arbeid. Ook willen we de arbeidsmarkt aanpakken, want de Wet Werk en Zekerheid heeft er onder minister Asscher vooral toe geleid dat er heel veel flexwerkers zijn en nog minder mensen een vaste baan krijgen. D66 wil zorgen dat het voor werkgevers makkelijker wordt toch een vast contract aan te bieden. Ons doel is één arbeidscontract voor onbepaalde tijd voor alle werknemers, zodat het gat tussen mensen mét een vaste baan en hen zónder kleiner wordt.

Keuzevrijheid

D66 staat voor de individuele keuzevrijheid van mensen. Dat betekent dat D66 mensen de vrijheid geeft om de beste keuzes te maken om hun leven vorm te geven en hun vermogens in te zetten. De PvdA ziet mensen vooral als onderdeel van een groep. Daarom maken zij graag regels over zaken als pensioenen, zorg en onderwijs die voor iedereen gelden, ook als het niet voor iedereen de beste oplossing is. Er is veel minder ruimte voor een individuele benadering.

D66 vs. CDA

D66 vs. Denk

D66 vs. FvD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. PVV

D66 vs. SP

D66 vs. VVD