Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. Forum voor Democratie

Twijfel je tussen D66 en het Forum voor Democratie? Dan mag je met recht een zwevende kiezer genoemd worden. D66 en FvD verschillen op vele punten. De verschillen in opvattingen over rechtstaat, (partij)democratie en vrijheden voor iedereen, zijn zo groot dat samenwerking in een college van burgemeester en wethouders is uitgesloten.

Gelijkheid

Voor D66 zijn alle Nederlanders gelijk. FvD wil sommige Nederlanders juist anders behandelen dan andere. Zo wilden ze Nederlanders met een migratieachtergrond in Rotterdam bijvoorbeeld verbieden om winkels te openen. Zo wilde Thierry Baudet geen afstand doen van de uitspraak van een partijgenoot dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn. Daarmee bedreigt FvD de kernwaarden van Nederland. Het is in deze tijd belangrijker om artikel 1 van de Grondwet te koesteren dan ooit.

Kansen voor mensen met een migratieachtergrond

D66 ziet het als kracht van onze  vrije samenleving dat we iedereen, binnen de grenzen van de wet, zijn vrijheid gunnen. Wij gaan mensen niet voorschrijven welke feestjes ze wel of niet moeten vieren, wat ze wel of niet moeten eten, hoe ze hun leven achter de voordeur vormgeven. D66 geeft mensen kansen. Die kunnen ze grijpen en dan doen ze mee. D66 zet mensen van kleur niet weg als tweederangsburgers. Racisme heeft geen plaats in onze maatschappij en politiek.

Nederland

D66 is trots op Nederland en op onze verworvenheden. Het nationalisme van FvD druist echter in tegen alles waar Nederland om wordt bewonderd. Ons land is democratisch en werkt samen met vrienden dichtbij en ver weg. Nederland moet staan voor gelijkheid, democratie en een nieuwsgierige blik naar buiten.

D66 vs. CDA

D66 vs. Denk

D66 vs. FvD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. PVV

D66 vs. SP

D66 vs. VVD