D66 krijgt het voor elkaar

Goede zorg

Vraag gezonde mensen wat ze allemaal belangrijk vinden in hun leven en je krijgt duizenden antwoorden. Vraag het zieke mensen en je hoort maar één antwoord: hun gezondheid. D66 spant zich ook in uw gemeente in voor een goede en betaalbare zorg.

Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld. D66 is daar trots op. Maar het kan altijd beter. Ons stelsel vertoont bureaucratische trekjes. Patiënten en mantelzorgers voelen zich soms volstrekt onbegrepen. En bovendien lopen de kosten verder op, zowel voor de patiënt als voor de samenleving als geheel. D66 zet zich de komende jaren in voor een eenvoudiger systeem waar iedereen de juiste zorg van de juiste mensen op het juiste moment ontvangt. We zorgen dat mensen die dat willen, langer thuis kunnen blijven wonen.

Als mensen wel ziek worden, moeten we zo snel mogelijk zorg bieden in de eigen, vertrouwde omgeving. Met duizenden extra verpleegkundigen zorgen we dat er ook voldoende vakmensen zijn om de aandacht te bieden waar die nodig is, met name in de ouderenzorg. Onnodige regels in de zorg schrappen we. Verpleegkundigen willen met zorg bezig zijn, niet met formulieren.

Ook willen we meer maatwerk in de zorg. Iedereen is anders en gaat op een andere manier met gezondheidsproblemen om. De patiënt moet daarom centraal staan. Eigen regie en keuzevrijheid in de zorg zijn voor D66 kernwaarden. Om een stapeling in de zorgkosten te voorkomen, verlagen we de eigen bijdrage flink. Voor Wmo-voorzieningen, zoals een rolstoel, traplift of huishoudelijke hulp, betaalt een huishouden straks nog maar 17,50 euro per vier weken. Als mensen gaan verhuizen naar een andere gemeente, willen wij dat de rolstoel of traplift gewoon mee kan verhuizen.

Wat D66 betreft is voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we ook in uw gemeente in op een rookvrije omgeving.

Goed onderwijs

Goed klimaat

Goede zorg

Goed wonen