D66 krijgt het voor elkaar

Goed onderwijs

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs en een mooie toekomst. Onderwijs in kleine klassen, de mogelijkheid tot stapelen en het bieden van onderwijs op maat vormen hiervoor de basis. Ook in uw gemeente zorgt D66 voor goed onderwijs.

Goed onderwijs valt of staat met voldoende aandacht op school. Een leraar moet de ruimte hebben om je zo nu en dan één op één te helpen. Daarom investeren we in kleine klassen. En we geven het onderwijs terug aan de leraar. We geven leraren meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen om steeds beter te worden in hun vak.

Wie je bent of waar je vandaan komt mag niet bepalend zijn voor wie je later wordt. D66 vindt dat elk kind recht heeft op een goede start. We ondersteunen kinderen met een onderwijsachterstand extra. Ongelijkheid is onacceptabel. Vooral als dat voortkomt uit ongelijke kansen.

We zorgen voor een sterke koppeling tussen MBO en de arbeidsmarkt. Het collegegeld voor studenten halveren we voor het eerste jaar. Voor de lerarenopleiding PABO betalen studenten zelfs de eerste twee jaar de helft. Doorstromen en stapelen moeten makkelijker worden. En als je op latere leeftijd door wil leren of een ander beroep wil gaan doen, moet het makkelijker zijn om weer naar school te gaan.

D66 zet daarnaast in op goede schoolgebouwen. Met schone energie verwarmde en opgeknapte schoolgebouwen en een snelle en veilige internetverbinding voor alle scholen.

Goed onderwijs

Goed klimaat

Goede zorg

Goed wonen