Sara Panis

Beeld: D66

Sara Panis (33 jaar) is kandidaat voor de Provinciale Staten. Zij staat op plek 7 van de lijst en woont in de gemeente Wageningen.

  • 34 jaar
  • Tilburg
  • Wageningen
  • Zij/haar

Sara Panis is sinds 2022 statenlid voor de D66 Gelderland fractie in de Provinciale Staten.

Panis werkt voor de Wageningen Universiteit als projectcoördinator in onderwijsinnovatie voor de alliantie met TU/e, UU en UMCU.

Panis is twee jaar bestuurslid en raadslid voor D66 Wageningen en fractievolger voor D66 Gelderland geweest. Sinds 2022 is Panis Statenlid en heeft zij de portefeuilles: Economie, Sport, onderwijs en arbeidsmarkt en gebiedsopgaven. “Ik wil mij inzetten voor een veilige leefomgeving, inclusie en gelijkwaardige kansen. In economie zit dat bijvoorbeeld op onderwijs en de relatie met de arbeidsmarkt. Voor de woningopgave gaat het om meer dan de woning alleen, want 100.000 woningen in Gelderland brengt serieuze consequenties en grote ruimtelijke vraagstukken met zich mee. Onze inzet moet duurzaam. Van duurzame woningen tot duurzame mobiliteit. De komende jaren blijft dit spelen en zal ik de samenwerking zoeken met collega Statenleden, gemeenten en inwoners. Ik kijk ontzettend uit naar deze nieuwe rol en verantwoordelijkheid om Gelderland te dienen. Samen maken we de provincie nog een stukje mooier.”