Sam Elfvering

Sam Elvering - Beeld: D66

Sam Elfvering is bestuurslid campagne bij D66 Gelderland

  • Hij/hem

Ik ben opgegroeid in Zevenaar en woon sinds november 2019 samen met mijn vriend in Ede. Na een periode in het buitenland (Tsjechië en Zuid Afrika) wil ik nu graag vorm geven aan mijn bijdragen aan D66. Op lokaal niveau was ik al op 16 jarige leeftijd betrokken bij D66 in de gemeente Zevenaar. Later in 2018 heb ik meegelopen in de landelijke politiek als stagiair beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie. Nu zet ik mij als bestuurslid campagne in voor een zichtbaar en verbindend D66 Gelderland.       

Een ontzettend belangrijk onderdeel van politiek is iedereen meenemen in je verhaal en visie op de toekomst. Een vitaal onderdeel van de politiek is naar mijn idee het gesprek aan blijven gaan met iedereen die zegt “Politiek is niets voor mij” of “politiek, daar heb ik niets mee”. Dit is iets wat ik in mijn dagelijks leven iedere dag doe. Politiek mag dan wel voor veel mensen voelen als iets vreemds of iets op afstand, maar niets is minder menselijk dan een mening te hebben over de zaken in ons leven die er toe doen. De moeilijke zoektocht naar een nieuwe woning, het beste onderwijs voor onze kinderen, een schoon en gezond klimaat en de beste zorg voor onze ouders, thema’s waar een ieder van ons over nadenkt. Op deze manier is politiek onderdeel van ieders dagelijkse realiteit in plaats van iets wat plaatsvind in Den Haag, in het provinciehuis of in het gemeentehuis.  
In veel van de grote uitdagingen waar we nu (en in de toekomst) mee te maken hebben/krijgen speelt de provincie een belangrijke rol. Klimaat, betaalbare woningen, bereikbaarheid en landbouw zijn onderwerpen die veel aandacht zullen vragen en waarvan de gevolgen voor iedereen zichtbaar zullen zijn. Het is dan ook van groot belang om ook hier mensen mee te nemen en te laten zien dat ook op provinciaal niveau politiek iets is dat dichtbij staat en niet iets is wat wordt besloten zonder hen. 

Communiceren over onze plannen en ideeën is cruciaal om mensen mee te nemen in onze visie op de toekomst, vooral met het oog op de aankomende campagnes voor de landelijke en gemeenteraadverkiezingen. Als bestuurslid campagne hoop ik bij te kunnen dragen aan een zo goed mogelijke samenwerking tussen de D66 afdelingen in Gelderland en daarmee aan een zo goed mogelijk resultaat voor D66 tijdens de aankomende verkiezingen!