Kees Telder

Beeld: D66

Kees Telder (59 jaar) is fractievolger voor D66 Gelderland in de Provinciale Staten. Eerder was Kees wethouder in de gemeente Lingewaard en Doetichem, nu woont hij in de gemeente Westervoort.

  • 59 jaar
  • Rotterdam
  • Westervoort

Opgevoed en opgegroeid met de overtuiging dat persoonlijke vrijheid binnen het collectief van de samenleving, waarin iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt en zich kan ontplooien in alle richtingen, een groot goed is waar ik mij graag voor in zet. Ook de mogelijkheid om jezelf te zijn in welke vorm dan ook en ondersteuning van de mensen die dit niet alleen kunnen maken dat ik al ruim 15 jaar lid van de partij en mijzelf de afgelopen jaren daar met veel energie aan heb gewijd vanuit verschillende functies.

Lievelingsplek in Gelderland?

De provincie Gelderland, waar ik inmiddels zo’n 25 jaar woon, kent voor mij vele mooie plekken. De nabijheid van natuurgebieden, culturele activiteiten en voorzieningen en veel erfgoed hebben hierin mijn voorkeur. Ik kan dan ook moeilijk één plek benoemen. Vooral de oude bossen en landgoederen met hun historie én de aanpak om dit alles in stand te houden zijn wel mijn lievelingsplekken om mijn vrije tijd in door te brengen. Van de Achterhoek via de Betuwe naar de Veluwe, naast de rijke historie van het Rivierenland.

Welke kansen zie jij voor de provincie?

Vanuit de Provincie gaan we de komende periode het verschil maken op het verbeteren van natuur en milieu. Het terugdringen van de stikstofuitstoot vraagt grote offers en moet met gevoel voor nuance en respect voor de agrarische sector worden doorgevoerd. Niet voor nu, maar voor het behoud van de wereld, ons land en de provincie voor de generaties na ons. De toekomstige leefbaarheid is hiervan afhankelijk. Tegelijkertijd gaat dit hand in hand met een duurzamere mobiliteit, duurzaam en flexibel bouwen en een bloeiende culturele sector, waarbij we de geschiedenis eer aan doen en ook moderne kunsten omarmen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor een politieke beweging die de nuance zoekt en duidelijk communiceert op ingewikkelde onderwerpen. Een politieke partij die terecht sterke standpunten inneemt, maar ook bereid is om compromissen te sluiten om in de realiteit van onze democratie doelstellingen te kunnen bereiken. D66 is voor mij een partij waarin ruimte is voor verschillende standpunten en discussie, die met respect voor elkaars mening wordt gevoerd.