Brandon Brom

Beeld: D66

Brandon Brom (23 jaar) is kandidaat voor de Provinciale Staten. Hij staat op plek 10 van de lijst en woont in de gemeente Lingewaard.

  • 24 jaar
  • Apeldoorn
  • Bemmel
  • Hij/hem

“Mijn mening en die van anderen kunnen vertegenwoordigen over onderwerpen die er toe doen, geeft mij energie.”

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. Twee grote steden met ieder een eigen cultuur en historie met daartussen twee gemeentes met een groen hart. Ieder zijn eigen normen en waarden en toch alles dicht bij elkaar en met elkaar.

Welke kansen zie jij voor Gelderland?

Een plek bieden voor huisvestiging voor gezinnen en starters. Meer (maatschappelijke) stages aanbieden voor jongeren uit de buurt zodat we kennis lokaal op niveau houden en uitstroom van kennis en ervaring voorkomen.

Waarom D66?

D66 betekent voor mij opkomen voor je medemens ongeacht wie het is. Een integrale samenwerking tussen alle aspecten van de maatschappij en sterk en flexibel onderwijs bieden.