Antoon Kanis

Antoon Kanis - Beeld: D66

Antoon Kanis (1990) is Statenlid sinds 2015 in de Provinciale Staten voor D66.

  • 33 jaar
  • Kampen
  • Arnhem
  • Hij/hem

Antoon Kanis (1990) is sinds mei 2015 Statenlid voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Hij is woordvoerder op landbouw, water, natuur, luchtvaart, financiën en algemeen bestuur.
Hij is als boerenzoon en betrokken student opgegroeid op het Kampereiland. Een prachtig onderdeel van het buitengebied van Kampen, waar zijn ouders gezamenlijk een melkveehouderij en zorgboerderij runnen. Nu woont hij in Arnhem en studeert hij Economics and Governance aan de Wageningen Universiteit. In zijn vrije tijd is hij Ambassadeur van de Gelderse tradities en kan hij genieten van zijn zelf gebrouwen bier. Met de Wageningse Universiteit als wereldwijd topinstituut en als tweede exporteur van landbouwproducten loopt Nederland voorop in de agrarische sector. Maar op het gebied van milieu en duurzaamheid valt er nog veel te winnen. Overheid en boeren moeten zich samen inzetten voor een innovatieve en duurzame de landbouwsector. Dat kinderen weer weten waar het eten op hun vandaan komt. Dat landbouw en natuur beter met elkaar in balans zijn. Dat de boer een fatsoenlijke prijs voor zijn product krijgt. Alleen dan kunnen we de voedselvoorziening circulair maken. En dat kan alleen samen.

“Bij D66 staat vertrouwen aan de basis van de relatie tussen overheid en inwoner.”

Servicemedewerker De Haan Wageningen
Lid raad van advies van Landelijke Kamer van Verenigingen
Lid raad van vereniging studentenvereniging SSR-W
Ambassadeur Gelderse tradities