Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2018

D66 geeft de fietser voorrang

D66 wil dat fietsers binnen de bebouwde kom altijd voorrang krijgen op rotondes en kruisingen waar geen verkeerslichten zijn. D66-Kamerlid Matthijs Sienot: “Laten we het autodenken in de stad doorbreken en ervoor zorgen dat mensen sneller de fiets pakken. Dat is een duurzamer, goedkoper en gezonder alternatief dan de auto.”

Twee derde van alle zware verkeersslachtoffers zijn fietsers. Sienot is ervan overtuigd dat steden fietsveiliger ingericht kunnen worden met bijvoorbeeld fietsstraten waar de auto te gast is: “Auto’s nemen meer dan de helft van de stadsruimte in. Dat vind ik onzin, in de stad wil je ruimte om te leven. Hoe fijner het is om te fietsen, hoe minder mensen in de auto stappen. Op die manier ontstaat er meer leefruimte en kan íedereen gemakkelijker doorrijden, zowel auto’s als fietsers.”

Meer fietsenstallingen

Het voorstel van D66 is onderdeel van een groter fietsplan. In dit actieplan staan 5 concrete voorstellen voor fietsbeleid. Een ander voorstel is dat er meer (flexibele) fietsenstallingen komen op plekken waar de nood het hoogste is. Sienot: “Zwerffietsen en overvolle fietsenstallingen zorgen voor irritatie en onveilige situaties. Het is voor velen herkenbaar dat je in de stress schiet omdat je een treinaansluiting dreigt te missen door de zoektocht naar een plek voor je fiets.’

Concrete uitvoering

De fiets heeft voor het eerst een serieuze plek gekregen in het regeerakkoord. De concrete uitvoering hiervan was eerder nog niet uitgekristalliseerd, daarom heeft D66 een fietsplan geschreven.

Dit kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het fietsbudget. Daarnaast kan de bekostiging uit het gemeentefonds komen, dat vanwege de extra rijksuitgaven jaarlijks groeit. D66 wil dat fietsers hier snel van gaan profiteren.

Lees het hele fietsplan hier.