Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Wet normering topinkomens

D66 ondersteunt al jaren het normeren van de semipublieke topinkomens. Waar er sprake is van publiek geld, heeft de overheid de verantwoordelijkheid om te komen tot normering. Daarom hebben we eerder voor de Wet Normering Topinkomens (WNT-1) gestemd. Deze wet is op 1 januari 2013  in werking getreden.

In december 2014 werd de WNT-2 behandeld. Dit is een aanpassing op de eerste wet. Wij hebben tegen gestemd omdat het een slecht onderbouwd en gehaast wetsvoorstel was. De huidige wet was nog niet geëvalueerd, maar met deze nieuwe wet werden al wel allerlei nieuwe regels gesteld. De motivering voor het voorstel en de haast van de PvdA en de VVD om het in te dienen, ontbrak volledig.

Wij hechten veel belang aan zorgvuldige en goed gemotiveerde wetgeving omdat we ons zorgen maken over de gevolgen van deze nieuwe wetaanpassing voor de kwaliteit van de publieke dienst. Toptalent krijgt bij de private sector ruimere ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor nieuwe generaties minder snel voor een carrière bij de overheid zullen kiezen. In april 2004 publiceerde een commissie onder voorzitterschap van oud-VVD-leider Hans Dijkstal het rapport ‘Over dienen en verdienen’. In dit rapport kwam naar voren dat de kloof tussen een carrière in de private en publieke sector al erg groot was. Die kloof is inmiddels nog groter en een baan in de publieke sector is steeds minder aantrekkelijk.

De vergrijzing, de bezuinigingen op de overheid, de tot dit jaar gehanteerde nullijn voor ambtenaren, de verlaging van het salarisplafond en de uitbreiding naar alle medewerkers -niet alleen topfunctionarissen-,  zetten (de kwaliteit van) het ambtelijke apparaat verder onder druk. De evaluatie van de WNT-1 en de gevolgen van de WNT-2 moeten eerst in kaart worden gebracht. Daarom wil D66 dat het kabinet eerst de uitvoering van de WNT-1 op orde brengt, voordat er verder wordt gegaan met nieuwe verlagingen.

D66 vindt dat de publieke inkomensontwikkeling in het topsegment transparant en gematigd zijn. Tegelijkertijd moet er zorgvuldig gehandeld worden. Dit was bij dit tweede voorstel (WNT-2) niet het geval.

Laatst gewijzigd op 6 januari 2015