Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Vuurwerk

Dit jaar was er sprake van kortere afsteektijden van vuurwerk; pas vanaf 18 uur mocht er vuurwerk afgestoken worden. D66 is zeer benieuwd of dit effect heeft gehad op de overlast. Wij delen de wens om de problemen rondom vuurwerk terug te dringen, maar wij hebben twijfels over de effectiviteit van bepaalde maatregelen.

Onvoldoende capaciteit handhaving

Het kabinet kan wetten aanpassen, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Zolang er onvoldoende capaciteit is voor de handhaving van nieuwe regels en zolang illegale vuurwerk makkelijk over de grens of via internet gekocht kan worden, zijn deze maatregelen ineffectief in de praktijk. Het probleem van illegaal en veel te zwaar vuurwerk lijkt helaas nog niet opgelost, terwijl dit wel tot de meeste overlast en letselschade leidt. Voor D66 is het daarom belangrijk dat er adequaat wordt gehandhaafd, met name als het gaat om illegaal vuurwerk, en internationaal wordt samengewerkt om te voorkomen dat illegaal en zwaar vuurwerk ons land bereikt.

Evalueer effecten

D66 vindt tevens dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen hoe zij willen omgaan met het afsteken van vuurwerk. Denk hierbij aan het aanwijzen van afsteekplekken, vuurwerkvrijzones en handhaving. Meerdere gemeenten hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling al gebieden aangewezen waar een algeheel vuurwerkgebod gold. D66 wil dat de minister samen met de gemeenten evalueert wat de effecten zijn geweest en kijkt of hier lessen uit getrokken kunnen worden.

Laatst gewijzigd op 6 januari 2015