Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Kerstcrisis kabinet

Naar aanleiding van de kerstcrisis zijn er veel vragen bij ons binnen gekomen.

D66 heeft in zowel de Tweede als Eerste Kamer voor de betreffende wet gestemd, die door de tegenstem van drie PvdA-senatoren uiteindelijk geen meerderheid haalde. Wij zijn ervan overtuigd dat de wet de kwaliteit van de zorg versterkt, de stijgende kosten in de zorg terug kan dringen en de keuzevrijheid in de zorg behoudt. Er zou onder meer een polis bijkomen, die niet-gecontracteerde, kwalitatief minder goede zorg, niet meer vergoed. Die polis wordt dus goedkoper: verzekerden en zorgverzekeraars hoeven minder uit te geven aan zorg. De keuzevrijheid wordt hiermee dus vergroot. Naast de al bestaande restitutiepolis met volledige keuzevrijheid en de huidige naturapolis met een gedeeltelijke vergoeding van niet-gecontracteerde zorg komen er goedkopere polissen. Daarvoor is de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg lager, omdat onzinnige, te dure en kwalitatief slechte zorg eruit is uitgehaald. Uiteraard houdt een verzekerde ook bij deze polis gewoon het recht op zorg! Van belang voor ons was ook dat de eerstelijnszorg, waar bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapie en kraamzorg onder vallen, uitgezonderd is van deze wijzigingen.

Koortsachtig crisisoverleg kabinet

Nadat de wet op dinsdag 16 december in de Eerste Kamer sneuvelde, heeft de coalitie drie dagen koortsachtig overleg gevoerd om uit deze kabinetscrisis te komen. Omdat de wet onderdeel uitmaakte van afspraken met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn wij af en toe geïnformeerd over de voortgang van deze gesprekken. Het resultaat van de besprekingen is dat de wet inhoudelijk nauwelijks wordt aangepast. Enkele toezeggingen die de minister in het debat reeds had gedaan, met name over de balans tussen de positie van verzekerde en verzekeraar, worden steviger in de wet verankerd. Dat juichen wij toe.

Kritisch op sluiproute kabinet

Over een ander deel van de oplossing die het kabinet bedacht heeft, zijn wij echter kritisch. Om ons onduidelijke redenen hebben VVD en PvdA namelijk aangekondigd dat, mocht de aangepaste wet opnieuw geen meerderheid halen in de Eerste Kamer, zij deze dan via een sluiproute alsnog willen invoeren. Buiten de Eerste Kamer om. In het debat donderdagnacht over deze deal noemde onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer Alexander Pechtold dit een ‘dreigement’. Hij heeft eveneens aangegeven geen reden te zien om niet langs de parlementaire weg de doelen te blijven realiseren. “Het kabinet kan met ons altijd zaken doen, maar wél binnen de spelregels van de democratie”, aldus Pechtold. Wij zullen de komende maanden goed in de gaten houden welke weg het kabinet wenst te bewandelen.

Laatst gewijzigd op 6 januari 2015