Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Resolutie

Op het landelijk D66 congres 102 op 31 oktober in Amsterdam is de resolutie Familie van nu door de leden van D66 aangenomen. Met deze resolutie geeft het Landelijk Bestuur opvolging aan de motie die op het afgelopen congres is aangenomen.

Lees hier de resolutie

Je naasten kies je zelf

De afgelopen decennia heeft de Nederlandse samenleving belangrijke veranderingen ondergaan op het gebied van relatie- en gezinsvorming. Ongehuwd samenwonen, stiefgezinnen en draagmoederschap zijn enkele voorbeelden van de verschillende relaties en gezinssamenstellingen die tegenwoordig steeds meer worden aangegaan. Hoewel voor de vele verschillende relatie- en gezinsvormen binnen de huidige wetgeving al veel geregeld is, zijn op een aantal gebieden nog te weinig mogelijkheden beschikbaar om juridisch alles goed te regelen. Dit leidt met grote regelmaat tot veel verschillende problemen en onrechtvaardigheden. Daarnaast hebben mensen in toenemende mate behoefte aan de vrijheid om hun zaken te regelen passend bij de eigen leefsituatie.

Daarom heeft D66 de resolutie ‘familie van nu’ ontwikkeld, die op het 102de congres van de partij besproken werd. D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp: ‘Wij hebben geïnventariseerd op welke gebieden binnen het familie- erf- en schenkrecht nog beperkingen en onrechtvaardigheden worden ervaren vanwege de huidige wetgeving. Dat heeft geresulteerd in een aanzienlijke lijst met verbeterpunten die tijdens het congres worden besproken. Een ding is duidelijk geworden, de wetgeving heeft geen gelijke trend gehouden met de ontwikkelingen in de samenleving’.

Erkennen

Sinds 2012 worden de meeste eerste kinderen geboren buiten het huwelijk. Ook als de vader het kind erkent, krijgt hij niet direct ouderlijk gezag over het kind. D66 vindt dat de vader of meemoeder direct aan de erkenning het ouderlijk gezag over het kind moet krijgen. Natuurlijk wél met goedkeuring van de geboortemoeder. Verschillen tussen gehuwde ouders  met kinderen en ongehuwde ouders met kinderen worden zo kleiner.

Samenleven

D66 wil dat het samenlevingscontract gelijkwaardig wordt aan een huwelijk. Trouwen is nog steeds populair, maar er zijn steeds meer ongehuwde paren. Een gedeelte van de groep ongehuwde samenlevers, bijna driehonderdduizend paren, beschouwt het samenleven als volwaardig alternatief voor het huwelijk. Toch is het voor mensen die een samenlevingscontract afsluiten complexer om zaken goed te regelen ten opzichte van het huwelijk. D66 vindt dat dit makkelijker zou moeten worden.

Co-ouderschap

D66 wil dat het gezag over een kind aan meer dan twee ouders kan worden toegekend. Zoals bij intentioneel ouderschap relaties, drie of vier ouders die voor het verwekken van het kind de intentie hebben om met elkaar het kind op te voeden.

Daarnaast lopen steeds meer huwelijken uit op een scheiding. Het aantal kinderen dat in co-ouderschap wordt opgevoed is flink gestegen. In 2000 was dit nog vijf procent, nu groeit 27 procent van de kinderen op in co-ouderschap. Veel van die co-ouders krijgen een nieuwe relatie, waardoor kinderen drie of vier ouders hebben. Derde en vierde ouders hebben nu geen juridisch gezag over kinderen van hun partner. Terwijl zij in de praktijk wel over de opvoeding gaan. Als biologische ouders, stiefouder en het kind geen bezwaar hebben, waarom kan dan niet het meerouderlijk gezag juridisch geregeld worden?

Schenkrecht

Ook de regelgeving wat betreft schenken is erg verouderd. In Nederland zijn 2,8 miljoen mensen alleenstaand. Deze mensen hebben wel goede vrienden of familie. Maar om geld te schenken aan een goede vriend, betaal je een hoger belastingtarief. “Het is een zeer persoonlijke keuze aan wie je geld schenkt. Iemand kan net zoveel voor je hebben betekend als een partner of naast familielid. Het is onterecht dat men bij een schenking aan een goede vriend of vriendin meer belasting moet betalen. De keuzevrijheid van het individu moet worden uitgebreid. Wat D66 betreft kies je zelf je naasten”, aldus Bergkamp.

De resolutie ‘Familie van nu’ is op het 102de partijcongres van D66 aangenomen.

Lees hier de resolutie Familie van Nu

Laatst gewijzigd op 2 november 2015