Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 april 2014

Europees natuurbeleid een groot zwart gat

D66-Europarlementarier en vice-voorzitter van de milieucommissie Gerben-Jan Gerbrandy heeft de Europese Commissie en Raad een grote hoeveelheid vragen gesteld over de voortgang van de Europese Biodiversiteitsstrategie.  De D66-er wil weten hoeveel geld er precies in Europa naar natuur gaat. Het gaat namelijk slecht met meer dan 80% van de beschermde diersoorten, leefgebieden en ecosystemen. De Europese Commissie had in 2010 berekend dat jaarlijks 5,8 miljard euro nodig is om aan de Europese doelen voor 2020 uit de strategie te voldoen. Uit eigen onderzoek van Gerbrandy blijkt dat de Europese Commissie, noch Europese natuurorganisaties weten hoeveel geld er jaarlijks door de EU en lidstaten aan natuur wordt besteed. 

Onomkeerbare schade

”Een belangrijk doel van de strategie is zorgen voor voldoende financiering van Natura 2000-gebieden, maar in vrijwel alle lidstaten is de afgelopen jaren fors bezuinigd op natuur. Het is heel kwalijk dat de Commissie blijkbaar geen idee heeft om welke bedragen het gaat. D66 wil daar duidelijkheid over hebben, zowel van de Commissie als van de lidstaten. D66 is niet blind voor de noodzaak om tijdens een economische crisis te bezuinigen. Investeringen in natuur kunnen best onder de huidige financiële omstandigheden wat vertraagd worden, maar er mag geen onomkeerbare schade aan de natuur plaatsvinden” aldus Gerbrandy, rapporteur biodiversiteit van het Europarlement. “Voor de financiering van zijn plannen zijn er naast publiek geld daarom creatieve oplossingen nodig met privaat geld. Zo moet natuurlijk kapitaal een plaats krijgen in nationale jaarrekeningen. Ook moet de Commissie nu eindelijk het ‘no net loss’-principe uitwerken, zodat er netto geen natuur meer verdwijnt in Europa.”

Doemscenario

Ook heeft Gerbrandy vragen gesteld over de uitvoering van de Biodiversiteitsstrategie, de aanwijzing van beschermde gebieden en de indiening van zogenaamde beheerplannen. Met de Europese strategie moet in 2020 niet alleen de achteruitgang van biodiversiteit gestopt zijn, maar moet ook ten minste 15% van de aangetaste ecosystemen moet hersteld zijn. Met de huidige inzet lijkt die strategie gedoemd te mislukken.