Joost Boermans

Joost Boermans - Beeld: Marcel Everts Fotografie

Joost Boermans brengt jarenlange ervaring mee in de volle breedte van het gemeentebestuur als oud-raadslid en als wethouder in de gemeente Wijdemeren. Daarnaast heeft Joost een lange en actieve geschiedenis binnen D66 o.a. als landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

Hij woont met zijn gezin en hond sinds 2021 in Epe en is secretaris van de gemeentelijke Cultuur-commissie.

  • 50 jaar
  • Purmerend
  • Epe
  • Hij/hem

Mee hobbelen op de golven is makkelijk, maar echt zeilen leert je naast navigeren ook initiatief en besluitvaardigheid

Politiek is luisteren naar mensen. Belangen afwegen, keuzes maken en uiteindelijk verantwoordelijkheid afleggen. Uitleggen waarom je iets doet of waarom juist niet. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar dor goed te luisteren, af te wegen en draagvlak te zoeken, creëer je wel meer begrip.

Niet alles in achterkamertjes dichttimmeren, maar open het debat aangaan en toelichten waarom je iets vindt. Niet bang zijn om de mening van een minderheid te vertegenwoordigen, maar juist uit te leggen waarom je dat vindt.
 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De in de nazomer pimpelpaarse heide van de Renderklippen!
Werkelijk schitterend en zalig om na een drukke dag uit te waaien. Maar ook op andere dagen is het prachtig en geniet ik als we onze hond er los laten en hem zien spelen met andere honden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De grootste kans voor de gemeente is het vertrouwen van inwoners, organisaties en ondernemers terug te winnen. Dat vraagt tijd, maar vooral inzet en gedrevenheid.

Inhoudelijk zie ik vooral kansen om meer of betere film/ kunst/ podium activiteiten te realiseren. Dat zorgt voor leven in de dorpen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Zorgen dat de inwoners weer vertrouwen krijgen in de politiek door toegankelijk te zijn als vertegenwoordiger van de gemeente.
  • Uitleggen waarom de gemeente dingen doet of niet.
  • Meer en betere (snel) fietspaden en meer activiteiten voor jongeren

Wat betekent D66 voor jou?

Vrije keuze
Openheid
Democratie
Gelijkwaardigheid
Vrijzinnig
Niemand laten vallen