Hans de Goede

Hans de Goede - Beeld: Marcel Everts Fotografie

Hans de Goede is zeven jaar raadslid, waarvan drie jaar als fractievoorzitter. Hij zet zijn ervaring graag nog een keer in voor onze fractie en onze inwoners in Epe.

  • 64 jaar
  • Den Haag
  • Emst
  • Hij/hem

Ik wil mij er voor inzetten dat we in 2022 – op basis van een goed en herkenbaar programma – kunnen gaan deelnemen aan het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Er is veel ‘werk aan de winkel’. We moeten participatie vorm geven, communicatie en informatie-voorziening verbeteren en werken aan een transparantere bestuurscultuur. Een cultuur waarin we elkaar als fracties, raadsleden, college en ambtelijke organisatie aanspreken op wat goed en op wat fout gaat: zo kunnen we werken aan verbeteringen. Alleen dan kunnen wij onze taak als vertegenwoordigers van onze inwoners goed uitvoeren.

Net zo belangrijk als een betere, transparantere bestuurscultuur is dat we er als gemeentebestuur en ambtelijke organisatie voor onze inwoners zijn.

Luisteren, gebruik maken van kennis en inzichten,
inwoners actief mee laten doen en denken of het voortouw geven. Op een aantal terreinen gaat dat goed, op enkele belangrijke terreinen blijft dat onder de maat.

Ik zet mij graag in voor onze D66-fractie en voor een communicatief, proactief en transparant handelend gemeentebestuur.

We zitten het afgelopen jaar in een turbulente periode. Een wethouder die moest aftreden, een onervaren wethouder die na enkele maanden opstapt, een partij die is opgestapt uit het college, een college dat niet altijd voldoende oog lijkt te hebben voor de bevoegdheden van de raad. Die onrust blijft – helaas – voorlopig onze aandacht vragen. Te midden van die onrust is het belangrijk te blijven werken aan stabiliteit en noodzakelijke verbeteringen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Er zijn zo ongelooflijk veel mooie plekken in onze gemeente….
Een bijzondere plek is de raadszaal: daar kunnen we veel goeds bereiken voor onze inwoners en onze gemeente.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We hebben een prachtige gemeente op de rand van de Veluwe en het IJsseldal en liggen te midden van en op fietsafstand van de steden Zwolle, Deventer en Apeldoorn
Wat dat betreft zijn er alle kansen voor natuur, toerisme, goede opleidingen, werkgelegenheid, zorg en welzijn. Wat wil je nog meer?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • We moeten hard blijven werken aan de relatie met onze inwoners
  • We moeten er voor waken dat openbaar bestuur echt openbaar is..
  • We moeten hard werken aan een het verduurzamen van onze samenleving.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is als soort broertje of zusje: mijn vader was in 1966 een van de oprichters van de partij. Ik ben dus in ons gezin met D66 groot gebracht. Zelf ben ik op lokaal niveau altijd actief gebleven voor D66. D66 is voor mij een partij die het verschil kan maken – en maakt – als het gaat om duurzaamheid, emancipatie en democratisch bestuur.