Reactie afdelingsbestuur op aftreden Maria Walters

Zondag 15 mei 2022 zijn veel leden, waaronder ook het afdelingsbestuur, overvallen door het aftreden van onze verenigingsvoorzitter Maria Walters.

Reactie van het afdelingsbestuur

Het bestuur betreurt het aftreden van Maria ten zeerste, maar respecteert haar besluit om op deze manier ruimte te maken voor oplossingen voor de ontstane situatie in de afdeling. Maria heeft in de periode dat zij voorzitter was zich met een tomeloze energie en motivatie ingezet voor de lokale politiek en de afdeling. Zij zal met node worden gemist. Het bestuur spreekt haar dank uit voor al het goede werk wat ze heeft gedaan en alle tijd en energie die zij heeft geïnvesteerd in de afdeling, in de campagne en in het bestuur.

Rol van verenigingsvoorzitter tijdelijk vacant

Het afdelingsbestuur is dinsdag 17 mei 2022 bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering. We hebben besloten om na het aftreden van Maria de rol van verenigingsvoorzitter voorlopig vacant te laten en geen tijdelijke voorzitter te benoemen.

We vinden het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord mensen in die positie te brengen. Onze taak is nu het uitvoeren van de opdracht van de leden, zoals die is meegegeven op de ledenvergadering van 11 mei 2022.

Te nemen stappen

Deze opdracht luidt als volgt:

  • het bestuur zoekt een of meerdere externe adviseurs;
  • de adviseurs horen iedereen die daar behoefte aan heeft en komen binnen de kortst mogelijk termijn met een advies over vervolgstappen voor de afdeling;
  • daarnaast voert het bestuur keukentafelgesprekken met leden die daar behoefte aan hebben.