Johan Hilbrands

Johan Hilbrands - Beeld: Eigen foto

Mijn motto: Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg!

  • 50 jaar
  • Emmerhout

Ik ben Johan Hilbrands geboren en getogen in Emmer-Compascuum. Sinds 2001 woonachtig in Emmen met mijn vrouw en twee kinderen. Sinds 1 jaar politiek actief voor D66 Emmen en daarvoor jaren langs de zijlijn gestaan. Om iets te kunnen/willen verbeteren moet je je stem laten horen.

Mijn sterke punten zijn: rekening houden met anderen, zorgvuldig, verantwoordelijk, praktisch en oplossingsgericht ingesteld, rechtvaardig, accuraat, inhoudelijk scherp en gemotiveerd mijn pad bewandelen.

Ik ben iemand die graag helpt, wel binnen de gestelde regels natuurlijk. Kritisch naar mijn eigen handelen en de beleidsstukken van de gemeente kijkt. Is het wel goed voor iedereen? Wat zijn de risico’s voor natuur, mens en dier. Als ik ergens voor ga doe ik het niet half, maar ga ik er volledig voor. Mijn motto is doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Blijf daarom vooral bij jezelf.

Van 2003 tot 2017 heb ik een bestuursfunctie gehad bij de wijkvereniging Angelslo. Hierdoor ben ik bekend met de werkwijze van de gemeente en de daar bijhorende schrijftaal. Ik denk dat de communicatie van de gemeente richting de burgers, EOP’s etc. beter kan en zou moeten. Hoe beter en eerder de communicatie is, hoe makkelijker men de mensen mee krijgt.

Vanuit mijn huidige baan en gevolgde opleidingen kan ik een bijdrage leveren met betrekking tot de financiën.

Waar ik mij voor wil inzetten.

Binnen de steunfractie wil ik mij inzetten voor Woonomgeving & Bereikbaarheid (omgevingswet, wachtlijsten, fietsen, openbaar vervoer), Werkgelegenheid en Democratische Vernieuwing (rol van de raad, invloed van de burger, participatiewet). Daarnaast wil ik zorgen voor een financieel gezonde gemeente.
 
·       Financiën
·       Wonen/Huisvesting
·       Burgerparticipatie
·       Werkgelegenheid

Hoe ik dat wil bereiken.

Wonen/Huisvesting

Op dit moment is er een grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. De wachttijden zijn enorm. Dit kan mijn inziens verkort worden op het moment dat de doorstroming in de huizenmarkt op gang komt. Meer starters- en doorstroomwoningen creëren. Dit kan in overleg met de woningbouwcoöperaties, kijken wat zij kunnen betekenen. Vanuit de gemeente bouwgrond beschikbaar stellen tegen een verlaagd tarief. Betaalbare seniorenwoningen met goede voorzieningen om de doorstroom te bevorderen. Daarnaast kijken of er nieuwe kaveluitgifte gedaan kan worden waarbij gekeken wordt naar starters.

Het invoeren van een zogeheten zelfbewoningsplicht. De koper wordt hiermee verplicht zelf het huis te gaan bewonen. Hierdoor is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Hiermee kun je voorkomen dat beleggers/investeerders nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De prijzen van de woningen worden hierdoor alleen maar opgedreven en die woningen komen dan alleen in handen van mensen die het kunnen betalen.

Om dit te kunnen realiseren moet de landelijke wetgeving worden aangepast. Op dit moment is in Nederland een tekort van 285.000 woningen.

Burgerparticipatie

Laat de bewoners van de gemeente meedenken hoe hun omgeving ingericht kan worden. Betrek de mensen in een vroeg stadium bij de besluitvorming. Voorkomt een hoop onrust en men kan meedenken. De bewoners hebben een betere binding met hun omgeving en best wel interessante ideeën. Uiteraard gaat het niet alleen over de inrichting maar laat men ook meedenken over het sociaal domein. De oplossing ligt vaak dichtbij en voor de hand. Zorg wel dat jij je afspraken nakomt. Laat je zien, horen en luister vooral naar de mensen. Men weet wel dat bepaalde zaken niet kunnen i.v.m. wet en regelgeving, maar men wil graag dat er geluisterd wordt.

Werkgelegenheid

In Zuidoost-Drenthe is de werkgelegenheid laag. Veel mensen zitten in de bijstand en leven onder de armoedegrens. Kijk hoe je als gemeente grotere bedrijven naar deze regio kan trekken. Goede aansluiting op de snelwegen, extra subsidie (verdien je weer terug wanneer mensen vanuit een uitkering aan het werk gaan). Het stimuleren van projecten zoals Toolbox. Daarnaast mensen hulp bieden als men een eigen onderneming wil starten. Dit werd vroeger vanuit het UWV ook geregeld.