Alles over de Eerste Kamerverkiezing in 2023

Volgend jaar kiezen de nieuwe Statenleden een nieuwe Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft 75 zetels en is medewetgever. Voor D66 is het dus belangrijk zo groot mogelijk te worden in de Eerste Kamer. De komende tijd bereiden we ons voor op die verkiezing. Hieronder lees je hoe.

Lijsttrekkerschap Eerste Kamerverkiezing 2023 

Eerst zoeken we een lijsttrekker. Deze persoon staat op nummer 1 op de kandidatenlijst en stuurt het team van kandidaten aan. Ieder lid van D66 kan zich in principe kandidaat stellen voor deze functie.

De kandidaatstelling voor lijstrekker opent op vrijdag 1 juli. De kandidaatstelling sluit op maandag 29 augustus, 12.00 uur. Kandideren kan vanaf vrijdag 1 juli via MijnD66. 
Kandidaat-lijsttrekkers dienen ondersteuningsverklaringen in te dienen bij hun kandidaatstelling. Voor de kandidaat-lijsttrekker op landelijk niveau bedraagt het aantal ondersteuningsverklaringen tenminste 1% van de stemgerechtigde leden. De Landelijke Verkiezingscommissie heeft woensdag 1 juni als peildatum voor het aantal stemgerechtigde leden. Het aantal stemgerechtigde leden van D66 op 1 juni was 27162. Het aantal benodigde ondersteuningen voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer komt daarmee op 272.  

Leden van D66 kunnen zich kandidaat stellen als lijsttrekker, mits zij bij sluiting van de kandidaatstelling is voldaan aan de contributieplicht. Daarnaast dient ieder lid op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid te zijn van D66 (art. 6.1 lid 3 HR). Indien je korter dan een jaar lid bent, dan kun je tot uiterlijk tien werkdagen voor de sluiting van de kandidaatstelling een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen bij het Landelijk Bestuur via [email protected]

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over wie lijsttrekker wordt.

Overige kandidaten Eerste Kamerverkiezing 2023 

Als de lijsttrekker is gekozen gaan we op zoek naar de andere kandidaten voor op de lijst. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk goede kandidaten. Ook jij kunt je als lid van D66 kandidaat stellen.

De kandidaatstelling voor overige kandidaten opent op maandag 5 september. De kandidaatstelling sluit op maandag 17 oktober, 12.00 uur. Leden van D66 kunnen zich kandidaat stellen via MijnD66, mits zij bij sluiting van de kandidaatstelling is voldaan aan de contributieplicht. Daarnaast dient ieder lid op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid te zijn van D66 (art. 6.1 lid 3 HR). Indien je korter dan een jaar lid bent, dan kun je tot uiterlijk tien werkdagen voor de sluiting van de kandidaatstelling een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen bij het Landelijk Bestuur via [email protected]

Meer te weten komen over de Eerste Kamer?
Voor leden met interesse in het senatorschap organiseert D66 op donderdag 9 juni een ‘Maak kennis met de Eerste Kamer’ van 16:00-18:30 uur. Door middel van een Q&A en rondleiding kom je alles te weten over het senatorschap. Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over de volledige kandidatenlijst.

Profielen Eerste Kamer

De profielen voor de lijsttrekker en de overige kandidaten liggen als congresstukken voor op het aankomende Congres (Congres 115). Het Congres vindt plaats op zaterdag 18 juni. Zodra de profielen zijn vastgesteld op het Congres zullen de profielen hier gepubliceerd worden

Besluiten Landelijke Verkiezingscommissie 

Volgens artikel 6.5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement neemt de Landelijke Verkiezingscommissie een aantal besluiten met betrekking tot de deelname aan landelijke verkiezingen.

Regeling Voorkeursacties

Om op een eerlijke manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld. Deze spelregels vind je onderstaand

Tijdlijn

Woensdag 1 juni 2022 

Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is inmiddels vastgesteld op 272.

Maandag 26 september 2022 | 12.00 uur 

Maandag 16 januari 2023 | 12.00 uur

Meer informatie

De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of jouw ingediende kandidaatstelling kun je contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via [email protected].

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de partij ([email protected]).